Fellesorganisasjonen (FO) Vestland
Kontortelefon: 476 77 999

Bergen:
Post- og besøksadresse: Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen

Førde:
Postadresse: Fjellvegen 11, 6801 Førde
Besøksadresse: Fjellvegen 11, 6801 Førde

Fakturaadresse: 
EHF (org.nr): 974 473 801
PDF: 974473801@autoinvoice.no

Leder: Grethe Kvist

telefon: 99362350

e-post: grethe.kvist@fo.no

Ansvar: organisasjon og politikk

Nestleder: Ann-Kristin NygårdAnn Kristin Nygård
Telefon: 958 66 852 
e-post: ann.kristin.nygard@fo.no

Ansvar: organisasjon og profesjon

Fylkessekretær: Bente OwrenBente Owren
Telefon: 466 64 095
e-post: bente.owren@fo.no 

Ansvar:medlemmssaker og tariffsaker innenfor KS Sørfylket, Fylkeskommunen, NHO/Virke/private. Tillitsvalgtskolering og arbeidstidssaker.

Fylkessekretær: Jan Egil Haugland
Telefon: 913 62 737
e-post: jan.egil.haugland@fo.no 

Ansvar: medlemssaker og tariffsaker innenfor KS Nordfylket, stat og spekter-området. Tillitsvaltskolering, arbeidstidssaker og studentoppfølging HVL Sogndal.                 

Fylkessekretær: Lene Fjellsbø
Telefon: 480 29 008
e-post: lene.fjellsbo@fo.no

Ansvar: medlemssaker og tariffsaker innenfor KS Midtfylket, stat og spekter-området. Tillitsvalgtskolering, arbeidstidssaker og studentoppfølging Bergen.            

Kontorsekretær: Astrid Vatten
Telefon: 975 44 212
e-post: astrid.vatten@fo.no