Fellesorganisasjonen (FO) Vestland

Bergen:
Post- og besøksadresse: Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen

Førde:
Postadresse: Postboks 208, 6801 Førde
Besøksadresse: Storehagen 5, Førde

Faktura: v/4human AS, postboks 853, 3606 Kongsberg / faktura@4humanIT.no

FO Vestland

Fylkesleder: Grethe Kvist
Telefon: 993 62 350 
e-post: grethe.kvist@fo.no

Nestleder: Ann-Kristin Nygård
Telefon: 958 66 852 
e-post: ann.kristin.nygard@fo.no

Fylkessekretær: Bente Owren
Telefon: 466 64 095
e-post: bente.owren@fo.no

Fylkessekretær: Jan Egil Haugland
Telefon: 913 62 737
e-post: jan.egil.haugland@fo.no

Fylkessekretær: Lene Fjellsbø
Telefon: 480 29 008
e-post: lene.fjellsbo@fo.no