FO Vestland har hatt årsmøte 6.-8. mars. Der ble Grethe Kvist takket av etter 20 år i ledervervet. Hun går nå av med pensjon og ser fram til fine dager med familie og venner. Hun skriver at hun alltid vil alltid ha FO i sitt hjerte, det tror vi på! 

Sølvi Folkedal ble valgt på årsmøtet til ny leder i avdeling Vestland for neste fireårsperiode. Hun ser fram til å jobbe som tillitsvalgt på heltid, jobbe for et sterkt FO Vestland videre og bidra til å synliggjøre våre politikkområder.

På hjemmesiden vår under kontakter finner du bilde og mer informasjon om oss som er frikjøp i avdelingen.