Det er kommet inn noen bøker allerede, men vi trenger flere. Våre kollegaer i Tanzania, region Kilimanjaro sier det er helt ok med bøker tilbake fra 1990. Det sier oss noe om mangel på fagbøker. Ta en titt i bokhyllen og kanskje du finner noe som kan leveres videre. Bøker kan leveres tillitsvalgte i FO Vestland, så skal vi ta en prat med de og finne ut hvordan vi gjør det videre. 

Det er også mulig å bidra med pengebidrag til kjøp av noen nye fagbøker. Den boken vi nå samler inn til heter "Widen the window" bedre kjent som "Toleransevinduet". Vi håper å få sendt noen bøker inn i løpet av våren. Vi har vipps nr 91853. FO Vestland.