Hva er autorisasjon?

Det finnes godkjenningsordninger innen en rekke ulike sektorer, som for eksempel økonomi, jus, eiendom og helse: Revisorer, eiendomsmeglere, advokater og ikke minst helsepersonell er autorisert. De ulike ordningene blir kontrollert av relevante fagdirektorat. For en utfyllende liste av yrker/profesjoner i Norge som krever godkjenning kan du lese mer her

Det finnes ingen egen godkjenning eller offentlig kontroll for de sosialfaglige yrkene. De helsefaglige yrkene blir regulert av helsepersonelloven, og det er Helsedirektoratet som er ansvarlig for ordningen.  

Ofte arbeider barnevernspedagoger og sosionomer i stillinger der de blir definert som helsepersonell, men ikke som autorisert helsepersonell. Av de profesjonene FO organiserer er det kun vernepleierne som er autoriserte. Her kan du lese mer om hvordan vernepleiere får autorisasjonen sin.