1    Åpning

2    Innkallingens lovlighet

3    Konstituering
3.1    Valg av dirigenter
3.2    Valg av sekretærer
3.3    Valg av protokollkomité på 3 medlemmer
3.4    Valg av redaksjonskomiteer 
3.5    Valg av tellekorps

4    Godkjenning av fullmakter

5    Godkjenning av saksliste, dagsorden og forretningsorden
5.1    Godkjenning av saksliste
5.2    Godkjenning av dagsorden
5.3    Godkjenning av forretningsorden

6    Beretninger
6.1    Beretning fra landsstyret
6.2    Beretning fra kontrollkomiteen
6.3    Beretning fra yrkesetisk råd
6.4    Beretning fra valgkomiteen 

7    Regnskap     for 2015, 2016, 2017 og 2018

8    Saker lagt fram av eller gjennom landsstyret
8.1    Organisasjonsutvikling
8.2    Vedtektsendringer
8.3    Prioritert strategiarbeid i kommende landsmøteperiode - FOs internasjonale solidaritetsarbeid
8.4    Prioritert strategiarbeid i kommende landsmøteperiode - FOs rekruttering og organisering
8.5    Prioritert strategiarbeid i kommende landsmøteperiode - FOs ledermedlemmer 

8.6    Uttalelser: 
8.6.1 Tariffpolitisk uttalelse
8.6.2 Kvinnepolitisk uttalelse
8.6.3 Trygge arbeidstakere skaper gode tjenester
8.6.4 Velferd for alle – et politisk og verdimessig valg
8.6.5 Sats på sosialfaglig kompetanse
8.6.6 Internasjonal solidaritet
8.6.7 Solidaritet med mennesker og miljø
8.6.8 LO og LO-forbundene må undersøke sine egne investeringer
8.6.9 Forslag til uttalelser fra fylkesavdelingene

8.7 Andre forslag
8.8 Endring av kriterier for og navn på Olav Knudsens minnestipend
    
9    Prinsipprogram

10    Økonomi
10. a    Økonomiske prioriteringer for perioden
10. b    Fastsetting av kontingent

11     Valg
 

Saker som ikke er satt opp på dagsordenen, kan ikke avgjøres av landsmøtet.
Landsmøtet kan likevel med 2/3 flertall vedta å behandle forslag til utadrettede uttalelser. I hvilket omfang og på hvilken måte, vedtas av landsmøtet under sak 5.