Denne uken gjennomførte FOs profesjonsråd for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og utvalget for velferdsvitere årets første møter. Dette var først og fremst en anledning til å bli litt bedre kjent og få et innblikk i hva profesjonsrådene og utvalget skal jobbe med fremover.

Rådene velges av FOs landsstyre og består av inntil 8 medlemmer. Utvalget har 6 medlemmer. FO-Studentene velger en representant for profesjonsutdanningene. 

Vi spurte profesjonsrådslederne om hvilke saker de ønsker å løfte opp for FOs medlemmer: 

Ole Henrik Kråkenes er ny leder av profesjonsrådet for barnevernspedagoger

Ole Henrik Kråkenes

Hva er noen av de viktigste prioriteringene for barnevernspedagogene i tiden som kommer?

– Akkurat nå handler mye om korona og hvordan vi skal komme oss best mulig gjennom denne situasjonen. Mitt inntrykk er at våre medlemmer er positive, kreative og løsningsorienterte i møte med utfordringene vi står i. 

– I profesjonsrådet har vi en fin variasjon av arbeidsfelt, alder, kjønn, erfaring og bosted. Det som binder oss sammen er profesjon og engasjement. Alt ligger til rette for at vi skal fungere godt sammen i kommende periode.
 
– En viktig sak frem mot sommeren er høringssvaret knyttet til kompetansekrav i barnevernet. Dette skal vi jobbe godt med og vi oppfordrer medlemmer som har interesse for barnevernet til å komme med sine innspill.

Les mer om profesjonsrådet for barnevernspedagoger
 

Hanne Glemmestad er ny leder for profesjonsrådet for sosionomene

Hanne Glemmestad

Hvilke innsatsområder blir særlig viktige fremover for sosionomene?

–Profesjonsrådet for sosionomene har en bred og god sammensetning av folk fra mange ulike sosialfaglige arbeidsfelt. Det er veldig positivt, og gjør at vi kan engasjere oss bredt.

– Saker vi kommer til å engasjere oss i fremover er bl.a. forslag til rusreform hvor straffetiltak skal erstattes med hjelpetiltak. Vi kommer også til å engasjere oss i FOs høringssvar om endringer i barnenvernloven hvor det blant annet foreslås å lovfeste kompetansekrav til ansatte i barnevernet.

– Ellers har vi en del saker som ruller og går som vi fortsetter å holde trykket opp på, som for eksempel krav om autorisasjon, og større innslag av sosialfaglig kompetanse i ulike velferdstjenester.

Les mer om profesjonsrådet for sosionomer
 

Marit S. Isaksen har lang fartstid i FO og er leder for vernepleierne

Marit S. Isaksen

Hvilke områder er spesielt viktige å få jobbet med innenfor vernepleieprofesjonen?

 – Profesjonsrådet er ivrige etter å komme i gang med arbeidet. Medlemmene i rådet speiler godt FO s medlemmer i de ulike arbeidsfeltene, og dette gir oss et svært godt grunnlag for engasjement og utvikling i de profesjonsfaglige oppgavene fremover.

– Profesjonsrådet er allerede i gang med å se nærmere på høringen i opplæringsloven for grunnskole og videregående skole. På dette feltet jobber mange vernepleiere, og vi vet at rammevilkårene for utøvelse av vernepleierfaget er utfordrende og svært ulike fra skole til skole.

 –I tillegg skal vi selvsagt engasjere oss i høringen fra Autisme og Touretteutvalget, som peker på vernepleiernes kompetanse i tjenestene til personer med nevroutviklingsforstyrrelser og behov for langvarige og koordinerte tjenester. Vernepleierkompetanse i tjenester til personer med utviklingshemming vil være en sentral fokusområde for oss fremover.

Les mer om profesjonsrådet for vernepleiere
 

Velferdsviterutvalget

Velferdsviterutvalget har ansvar for å arbeide med medlemmenes interesser i spørsmål som gjelder bachelorutdanningene og utdanninger utover bachelornivå, fagutvikling, fagkritikk, yrkesetikk og andre yrkesfaglige spørsmål.

Velferdsviterne i FO er også representert i FOs Profesjonsråd for sosionomer.

Les mer om velferdsviterutvalget
 

Les mer om FOs profesjonspolitisk arbeid i vedtektene (PDF, 356KB)

Ta en titt på FOs nye profesjonsbøker.