Medlemmer som ønsker å fremme forslag for landsmøtet, sender det til sin fylkesavdeling. For at forslaget skal kunne behandles på landsmøtet, må det ha alminnelig flertall i avdelingens høyeste beslutningsorgan mellom årsmøtene (representantskapet). Det samme gjelder for forslag fremmet av fylkesavdelingens styre.

Saker avdelingene ønsker behandlet på landsmøtet, sendes FOs arbeidsutvalg innen 31. mai  2019. Landsstyrets innstillinger til de innkomne sakene samt egne saker vil være tilgjengelig elekstronisk senest 15. oktober 2019. Sakspapirene vil også være senest tilgjengelig for medlemmene på fo.no fra samme dato. Medlemmer som ønsker å få tilsendt sakspapirer kan bestille dette fra FO sentralt etter 15. oktober 2019.