• FOs etiske retningslinjer gjelder for landsmøtet
  • Bidra til at alle føler seg trygge og ivaretatt
  • FO skal være en organisasjon der seksuell trakassering ikke forekommer
  • Opplever du seksuell trakassering eller uønsket seksuell oppmerksomhet, kan du si ifra på varsling@fo.no 

Med seksuell trakassering menes uønsket, seksuell oppmerksomhet som oppleves som ubehagelig for den som opplever oppmerksomheten. Seksuell trakassering kan være både fysisk, verbal og ikke-verbal, og omfatte alt fra seksuelle kommentarer til uønsket berøring.

Du kan lese FOs retningslinjer mot seksuell trakassering her.