Denne gangen har vi valgt å legge de profesjonsfaglige konferansene til åpningen av landsmøtet. Landsmøtet åpner derfor 20. november kl. 10.00.

Mer informasjon kommer senere.

Følg arrangementet på Facebook

 

Dagsorden

Innsending av saker og saksbehandling

Representasjon

Reise- og opphold