Viktige frister: 

  • Januar og februar: Forbundskontoret sender ut O-rundskriv med innkalling til landsmøtet, forslag til prinsipprogram og organisasjonsprogram, samt O-rundskriv med forslag til uttalelser.
  • 11. april: Frist for innspill på 1. gangs behandling av organisasjonsprogram og tema til uttalelser. Forslag leveres i møtesystemet «MyMeet».
  • 15. april 2023: Utregning av delegater fra avdelingene, basert på medlemstall pr. 01.04.23.
  • 30. mai 2023: Frist for saker fylkesavdelingene vil ha behandlet under Landsmøtets dagsorden Sak 8 «Saker lagt fram av eller gjennom landsstyret».
  • 28. september 2023: Innsending av delegatfullmakter fra fylkesavdelingene og FO-Studentene.
  • 03.-04. oktober 2023: Siste gangs behandling av landsmøtesakene i landsstyret.
  • 9. oktober 2023: Frist for utsending av saker til Landsmøtet med landsstyrets innstilling. 
  • 15. november 2023: Landsmøtet åpner.