FO Møre og Romsdal
FO Møre og Romsdal

Fellesorganisasjonen (FO) Møre og Romsdal

Faktura: v/4human AS, postboks 853, 3606 Kongsberg / faktura@4humanIT.no (faktura til FO Møre og Romsdal merkes FO Møre og Romsdal)

Spørsmål om lønn, arbeidsforhold, forhandlinger?
Telefon: 934 55 329 Ann Kristin Holten, fylkessekretær
Telefon: 472 90 729 Jannicke Halse, fylkessekretær
 
Spørsmål om organisasjon, drift, fagpolitikk, klubbygging?
Telefon: 992 99 927, Torill Brunsvik, fylkesleder

 

 

Fylkesleder: Torill Brunsvik,Telefon: 992 99 927, e-post: torill.brunsvik@fo.no

Fylkessekretær: Jannicke Halse, tlf: 472 90 729, e-post: jannicke.halse@fo.no

Fylkessekretær: Ann Kristin Holten, tlf: 934 55 329, e-post: ann.kristin.holten@fo.no

 

Styret i FO Møre og Romsdal

AU:

Torill Brunsvik

Jannicke Halse

Ann K. Holten

Jarle Rovde

P.f. ansv.

Lis Kvalshaug, v.pl.

Elin Bårdsnes, b.v.p.

Benedikte Ljøen, sos.

 

Styremedl.

Synnøve Silden

Elisabeth Brekke

Stein D. Indbjør

 

Stud.medl.

David Hegge

Maria Stepanova

 

 

Seniorpol.ansv.

Lisbeth Eive

 

 

 

Vara:

Vibeke Osborg

Hilde Brunsvik

Frida S. Dyrli