FO Møre og Romsdal
FO Møre og Romsdal

Fakturaadresse:
EHF (org.nr): 974 473 976
PDF: 974473976@autoinvoice.no

Spørsmål om lønn, arbeidsforhold, forhandlinger?
Spørsmål om organisasjon, drift, fagpolitikk, klubbygging?
Telefon: 992 99 927, Torill Brunsvik, fylkesleder 

 

Styret i FO Møre og Romsdal

AU:

Torill Brunsvik

Jarle Rovde

Ann K. Holten

Jannicke Halse

P.f. ansv.

Lis Kvalshaug, v.pl.

Elin Bårdsnes, b.v.p.

Benedikte Ljøen, sos.

 

Styremedl.

Synnøve Silden

Elisabeth Brekke

Stein D. Indbjør

 

Stud.medl.

David Hegge

Maria Stepanova

 

 

Seniorpol.ansv.

Lisbeth Eive

 

 

 

Vara:

Vibeke Osborg

Hilde Brunsvik

Frida S. Dyrli