FO Møre og Romsdal
FO Møre og Romsdal

Epost: post@moreogromsdal.fo.no 

Telefon: 99299927

Fakturaadresse:
EHF (org.nr): 974 473 976
PDF: 974473976@autoinvoice.no

Spørsmål om lønn, arbeidsforhold, forhandlinger?
Telefon: 952 90 396, Hilde Brunsvik, avdelingssekretær, hilde.brunsvik@fo.no,
Telefon: 975 83 955, Ingrid Ellingvåg, avdelingssekretær, starter medio mars.
 
Spørsmål om organisasjon, drift, fagpolitikk, klubbygging?
Telefon: 992 99 927, Torill Brunsvik, leder, torill.brunsvik@fo.no
Telefon: 415 02 882, Sissel Viken, nestleder, sissel.viken@fo.no