FO Møre og Romsdal
FO Møre og Romsdal

Fakturaadresse:
EHF (org.nr): 974 473 976
PDF: 974473976@autoinvoice.no

Spørsmål om lønn, arbeidsforhold, forhandlinger?
Telefon: 952 90 396, Hilde Brunsvik, fylkessekretær, hilde.brunsvik@fo.no,
 
Telefon: 482 64 554, Cecilie Veibust, fylkessekretær, cecilie.veibust@fo.no,
 
 
Spørsmål om organisasjon, drift, fagpolitikk, klubbygging?
Telefon: 992 99 927, Torill Brunsvik, fylkesleder, torill.brunsvik@fo.no,
 

 

Styret i FO Møre og Romsdal

AU:

Torill Brunsvik

Jarle Rovde

Cecilie Veibust

Hilde Brunsvik

P.f. ansv.

Lis Kvalshaug, v.pl.

Elin Bårdsnes, b.v.p.

Benedikte Ljøen, sos.

 

Styremedl.

Synnøve Silden

Elisabeth Brekke

Stein D. Indbjør

 LS: Tonje Betten

Stud.medl.

 

 

 

 

Seniorpol.ansv.

Lisbeth Eive

 

 

 

Landsstyrerep.

Tonje Betten

 

 

 

Vara:

Vibeke Osborg

Hermod Halse

Frida S. Dyrli