FO Møre og Romsdal
FO Møre og Romsdal

Epost: post@moreogromsdal.fo.no 

Telefon: 99299927

Fakturaadresse:
EHF (org.nr): 974 473 976
PDF: 974473976@autoinvoice.no

Spørsmål om lønn, arbeidsforhold, forhandlinger?
Telefon: 952 90 396, Hilde Brunsvik, fylkessekretær, hilde.brunsvik@fo.no,
Telefon: 482 64 554, Cecilie Veibust, fylkessekretær, cecilie.veibust@fo.no,
 
Spørsmål om organisasjon, drift, fagpolitikk, klubbygging?
Telefon: 992 99 927, Torill Brunsvik, fylkesleder, torill.brunsvik@fo.no
Telefon: 415 02 882, Sissel Viken, nestleder, sissel.viken@fo.no