pfa

Fra venstre:

Benedikte Ljøen: Profesjonsfaglig ansvarlig for sosionomene

Hermod Halse: Profesjonsfaglig ansvarlig for barnevernspedagogene

Vibeke Osborg: Profesjonsfaglig ansvarlig for vernepleierne. Vibeke er også HMS ansvarlig i styret.