Med utgangspunkt i FOs prinsipprogram, vedtatt av FOs Landsmøte i 2019, vedtar årsmøtet i FO Møre og Romsdal handlingsprogram som gjelder for årsmøteperiodene.
For å nå de overordnede målene i handlingsprogrammet vedtas også en konkret tiltaksplan.

Tiltaksplanene utarbeides av fylkesstyret i oppstartseminar etter årsmøtene, og viser de tiltakene som jobbes med i årsmøteperioden. Tiltaksplanene utvikles og justeres forløpende, og er et arbeidsredskap for fylkesavdelingen. 

Tiltaksplan 2022 -2024 (DOCX, 57KB)

Tiltaksplan 2020 - 2022 (PDF, 166KB)