REGIONRÅD

LOs regionråd er samarbeidsorgan for forbundene og LOs lokalorganisasjoner, underlagt LOs vedtekter og vedtak fattet av LOs kongress, LOs representantskap og LOs sekretariat.

LOs regionråd har følgende formål:

  1. Gjensidig informasjon og koordinering av felles faglig innsats, som regionale nærings- og sysselsettingsspørsmål, informasjonskampanjer, skoleringstiltak eller valgkamp i regionene, og å gi rådgivende uttalelser om viktige regionale faglige spørsmål. Ta initiativ til og bidra med å koordinere fellestiltak som styrker rekrutteringen til fagbevegelsen.
  2. Bidra til å ta initiativ i egne forbund og lokalorganisasjoner med koordinert oppfølging av LOs vedtak.
  3. Planlegge og arrangere LOs regionkonferanser
representant FO Vestland leiar Grethe Kvist
vararepresentant FO Vestland  nestleiar Ann-Kristin Nygård 

 

REGIONKONFERANSER 

LOs regionkonferanse er samarbeidsorgan for forbundene og LOs lokalorganisasjoner, underlagt LOs vedtekter og vedtak fattet av LOs kongress, LOs representantskap og LOs sekretariat.

Regionskonferansen har følgende formål:

  1. Virke for å styrke og samordne aktiviteter i forbundene og LOs lokalorganisasjoner i regionen.
  2. Samordne de fagorganisertes interesser overfor regionen/fylkeskommunene og andre organer på regionplan.
  3. Velge representant(er) og vararepresentant(er) fra regionen til LOs kongress og LOs representantskap.
  4. Samordne og fremme forslag overfor LOs kongress.
representant FO Vestland Ann-Kristin Nygård
representant FO Vestland Jan Årskog
representant FO Vestland Eva Aarskog
representant FO Vestland Ida sekkingstad
1. vara FO Vestland Randi Bente Hatlem
2. vara FO Vestland Siv Hamn
3. vara FO Vestland  
4. vara FO Vestland