FOs forbundsledelse
TRYGGHET: Å "Stå opp for trygghet" er slagordet til FO, men det krever mer enn ord - det krever handling.

Det gode samfunn kommer ikke av seg selv. Velferdsstaten Norge er bygget på en helhetlig sosialpolitikk over flere generasjoner og av kvalifiserte ansatte som gir trygghet til dem som trenger det.

Hver dag står de ansatte i velferdsstaten opp for andre, men vi trenger også noen som står opp for oss. Vi trenger noen som sørger for at vi har nok kolleger, at vi er trygge på jobb og at vi har vilkår som gjør at vi kan stå lengre i jobben. Vi trenger politikere som står opp for trygghet.

11. september er det lokalvalg. Da stemmer vi over hvem som styrer helse- og sosialpolitikken de neste 4 årene. Da stemmer vi på våre fremtidige arbeidsgivere i kommuner og fylker. Da stemmer vi på dem som hjelper oss til å gjøre jobben vår.

Derfor teller din stemme:

 

FO er partiuavhengig, men ikke politisk nøytrale. Som den største fagforeningen for sosialarbeidere samarbeider med dem som ønsker det beste for medlemmene våre. Bli medlem, så blir du med på laget!

Bli med i FO

Har du spørsmål om valget? Ta kontakt med din tillitsvalgte eller fylkesavdelingen din.

I vår kommune står vi opp for trygghet!

Vi lever hele livet vårt i en kommune, og de siste årene har vi sett hvor viktige de kommunale hjelpetjenestene er for personer i krise. I rapporten Sosiale kriser krever sosialfaglige løsninger beskriver FO hvordan kommunen kan forebygge, minimere og løse sosiale problemer. Dette er kanskje viktigere nå enn på lenge.

Derfor krever FO at:

LES MER: Hva gjør FO på Arendalsuka 2023?

FO samarbeider med alle partier og politikere som vil stå opp for trygghet og styrke den norske sosialpolitikken. Stiller du til valg, og ønsker å få kontakt? Snakk med fylkesavdelingen vår i valgkretsen din.
 

Les mer om valg og valgkamp: