Vernepleiere står opp for tryggheten til mennesker i sårbare situasjoner.

Vernepleierutdanningen ble opprettet spesielt for å bistå personer med utviklingshemming. De er utdannet for å drive miljøarbeid og habiliterings- og rehabiliteringsarbeid og tar utgangspunkt i hver enkelt person når de tilrettelegger for utvikling, forebygger funksjonssvikt og fremmer økt livskvalitet. Vernepleiere er avgjørende for at alle skal få et fullt og meningsfylt liv. 

Likevel mangler Norge over 20 000 vernepleiere.

Sommeren 2020 avslørte FO alvorlig vernepleiermangel gjennom rapporten Ingen tid å miste (PDF, 1MB). I de kommunale tjenestene til personer med utviklingshemming var kun 10 prosent utdannede vernepleiere. 

Dette er uholdbart. 

I 1973 rapporterte det regjeringsnedsatte Lossius-utvalget at «Neppe noe arbeidsfelt i Norge har vært så avhengig av å benytte «ufaglært» arbeidskraft som i omsorgen for psykisk utviklingshemmede» (NOU 1973:25, s. 89).

I 2016 gjennomførte Helsetilsynet et landsomfattende tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming som resulterte i rapporten Det gjelder livet. Til VG sa direktør Jan Fredrik Andresen at "det kunne ikke vært verre" og at oppfølgingen av utviklingshemmede "kan i verste fall være livstruende".

FO reagerer på at ingenting har blitt gjort på nærmere 50 år. 

Utdrag fra en gammel rapport som viser at dette var et problem i 1973

Norge mangler 20 000 vernepleiere

FO, Stilftelsen SOR og NAKU, med flere, har anbefalt at minst 70 prosent av de ansatte har relevant høyere utdanning. De mener vernepleiere må utgjøre majoriteten. For å nå dette mangler Norge over 20 000 vernepleiere. Til sammenligning utgjorde sykepleiermangelen i 2021 nesten 7 000 årsverk.

FO-leder Mimmi Kvisvik mener tjenestene er uforsvarlige og krever at myndighetene øker studiekapasiteten med 10 prosent, hvert eneste år, de neste ti årene.

– Lav kompetanse betyr uforsvarlige tjenester. Dette handler om tryggheten til brukerne. Vi trenger en egen opptrappingsplan for å utdanne flere vernepleiere, og vi trenger den nå. Vi har ingen tid å miste, sa Kvisvik etter lanseringen av rapporten i fjor. 

LES MER: Ny rapport: Norge mangler mer enn 20 000 vernepleiere

Mimmi Kvisvik

FO har kommentert vernepleiermangelen i blant annet TV2, NRK og Handikapnytt. Likevel har myndighetene gjort lite for å løse vernepleiermangelen. Etter gjentatte utfordringer i pressen og i Stortinget svarte Helse- og omsorgsminister Bent Høie at vernepleiermangelen er vanskelig å løse.

– Vi er enige om at vi har for få vernepleiere. Men det tar tid å utdanne og rekruttere, og så må vi hjelpe kommunene med å beholde den arbeidskraften de har, sa Høie (H).

Tidligere har også FO blitt møtt med at kommunene sliter med å rekruttere vernepleiere, fordi man tror de ikke ønsker å jobbe i tjenester til utviklingshemmede.

Er du vernepleier, men enda ikke medlem av FO? Bli medlem her

Det som skal til

Derfor har FO undersøkt hva som faktisk er viktig for vernepleiere når de søker seg til, eller velger å stå i, stillinger. Rapporten Det som skal til (PDF, 1MB) forteller hvordan arbeidsgivere og myndighetene kan sikre rett kompetanse i fremtiden. 

LES OGSÅ: FO-rapport knuser myten om manglende lyst til å jobbe med utviklingshemmede

Undersøkelsen viste også at omlag halvparten har varslet om uforsvarlige forhold i de kommunale boligene til utvikligshemmede.

Mimmi på TV2

– Jeg blir forbannet og fortvilet, sa FO-leder Kvisik til TV2 i forbindelse med lanseringen

SE INNSLAGET: Halvparten meldte om uforsvarlige forhold. Nå slår de alarm

– Hadde det vært over 40 prosent avvik eller bekymringsmeldinger i for eksempel legetjenesten, hadde alarmen gått for lenge siden, sier hun.

Kvisvik mener at det er en direkte sammenheng mellom lav kompetanse og uforsvarlige tjenester. Derfor mener hun det haster å utdanne og ansette flere vernepleiere.

LES MER: Ny rapport: Slik løser vi vernepleiermangelen

– Vi har spurt vernepleierne og fått svar. Nå venter vi bare på politikerne, sier hun.

Rapport

Fagforeningen for vernepleiere har oppsummert svarene i seks tiltak som myndighetene kan sette til live for å få ned vernepleiermangelen. Ikke overraskende står økt studiekapasitet øverst på listen. 

– I dag utdanner vi om lag 1 000 vernepleiere i året, mens over 5 000 studenter har vernepleie som førstevalg. Det er meningsløst å ikke utdanne flere, sier Kvisvik.

– Det mangler ikke på arbeidsplasser, kommunene skriker etter kompetanse. Det mangler ikke på søkere, for hver elev som kommer inn står fire igjen utenfor. Her mangler det politisk vilje og prioritering, sier hun. 

– Det gode samfunnet kommer ikke av seg selv

FO har vært en pådriver for å sette vernepleiermangel på dagsorden under valgkampen 2021. Kvisvik mener valget avgjør hvordan verlferdsstaten ser ut de neste årene. 

– Selv om vi er partipolitisk uavhengige betyr ikke det at vi er politisk nøytrale, langt ifra. Vi vet at det gode samfunnet ikke kommer av seg selv. Det er noe vi kjemper for hver dag, sier hun.


FO har kartlagt hvilke politikere som forplikter seg til å jobbe for flere vernepleiere etter valget. Hun oppfordrer alle til å bruke stemmeretten for å påvirke maktbalansen på Stortinget.

SE HER: Her kan du se hva politikerne i ditt fylke mener om viktige FO-saker

– Nå er det vår tur til å bestemme. Vi vil kjempe med alt vi har for at utviklingshemmede skal ha lik rett til trygghet som alle andre, men vi trenger hjelp til å få det til. Vi har ingen tid å miste. Stem for flere vernepleiere 13. september.

Vil du styrke laget? Del vervelenken vår på Facebook!

Slik kan myndighetene ta sin del av ansvaret   

  1. Studiekapasiteten til vernepleierutdanningen må økes med minst 10 % årlig de neste 10 årene.
  2. Ansatte uten formell kompetanse eller ettårig formell kompetanse må få mulighet til å ta høyskoleutdanning i kombinasjon med jobb. Her trengs økonomiske tilskuddsordninger.
  3. Det må legges til rette for at vernepleiere kan ta videreutdanning, samt drive fagutvikling og forskning også på egen arbeidsplass.
  4. Det må opprettes flere desentraliserte studieplasser for vernepleierutdanning, samt flere deltidsstudieplasser, i tillegg til opptrappingen av heltidsplasser. Det må følge med ekstra midler til nye studieplasser.
  5. Y-veien for helsefagarbeidere må styrkes, slik at disse kvalifiserer til inntak på vernepleierutdanningen.
  6. Helsetilsynet må gjennomføre hyppigere tilsyn, kontroll og oppfølging av tjenestene, slik at mangler blir rettet opp.