Oslo kommune

Disse forhandlingene gjelder deg som jobber i Oslo kommune. Jobber du i en annen kommune eller fylkeskommune er du omfattet av lønnsoppgjøret i KS

Torsdag kl. 10.00 startet lønnsforhandlingene i Oslo ved at FO overleverte å årets krav som en del av LO Kommune Oslo. Hanne Groseth er fylkesleder i FO Oslo og representerer forbundet i forhandlingene.

– Oslo kommune forventer vi, som i offentlig sektor for øvrig, økt kjøpekraft, kompensasjon for prisøkningen og at likelønn og lavtlønn skal hensyntas, sier Groseth.

LES MER: Alt om lønnsoppgjøret 2023
FÅ SVAR: Spørsmål og svar om lønn og tariff

I 2022 fikk FO Oslo gjennomslag for at individuell kompetanseutvikling skal sikre systematisk vurdering av kompetanseutviklingens betydning for arbeidsoppgaver, lønnsutvikling og eventuell innplassering i ny stillingskode. I tillegg fikk alle FOs medlemmer minimum kr. 18 800 i lønnstillegg.

SE OGSÅ: Lønnsoppgjøret i Oslo kommune ga lønnsøkning utover frontfagsrammen

Likevel førte den høye prisveksten til at de fleste fikk dårligere kjøpekraft. For å bøte på dette krever FO og LO økt kjøpekraft. Groseth er forberedt på tøffe forhandlinger.

Hanne Groseth og Joachim Nybakke

– Med tanke på den økonomiske situasjonen, skal vi understreke at vi ikke har opprettholdt kjøpekraft over tid og at økonomien til mange er svekket. Derfor er det desto viktigere at vi får til et godt oppgjør for medlemmene våre i år, sier Groseth.

Prisveksten er anslått til å være 4,9 prosent i år. For å få bedre kjøpekraft betyr det at medlemmene må få mer enn 5 prosent lønnsvekst.

Når sosialarbeidere står flere sammen, får vi flere gjennomslag.

Bli med i FO

Her er FOs viktigste krav

FOs krav er basert på den tariffpolitiske uttalelsen som ble vedtatt av landsstyret 23. mars. Forbundet mener at et trygt arbeidsliv, og en solidarisk og rettferdig fordeling bidrar til å skape det gode samfunn. FO organiserer medlemmer som jobber bredt i velferdsstaten og ivaretar sårbare grupper. Deres kompetanse må verdsettes høyere.

LES UTTALELSEN: FOs tariffpolitiske uttalelse for 2023

SE KRAVENE: LO Kommune Oslos krav til mellomoppgjøret 2023 (PDF, 208KB)

Kommunene sliter med å rekruttere nok helse- og sosialarbeidere, og behovet for kompetanse er stort i Oslo. De siste årene har mange av FOs medlemmer opplevd en nedgang i kjøpekraftpå grunn av den høye prisveksten, og kommunalt ansatte har blitt hengende etter lønnsmessig. Derfor ønsker FO en høyere lønnsramme for ansatte i kommunene og får støtte fra LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Peggy Hessen Følsvik

– De tre siste årene har de kommunalt ansatte tapt terreng i forhold til privat sektor. Det går ikke lenger. Derfor må de ansatte i kommunene sikres et skikkelig lønnsløft i år, sa Følsvik da mellomoppgjøret startet.

LES MER: LO-sjefen vil ha høyere lønn til ansatte i kommunene

FOs hovedkrav i forhandlingene:

  • Økt kjøpekraft for medlemmene
  • Likelønn
  • Tiltak som motvirker lavlønn

Hun får støtte fra FOs fylkesleder i Oslo.

– I og med at mellomoppgjør kun handler om penger, vil jeg si at kompensasjon for økte priser, manglende kjøpekraft og likelønn er de viktigste kravene i årets forhandlinger, sier Groseth. 

Slik foregår forhandlingene i Oslo kommune

FOs fylkesavdeling i Oslo forhandler som en del av LO kommune Oslo. Fylkesleder Hanne Groseth representerer FO og forhandler sammen med Fagforbundet, Creo og Skolenes landsforbund (SL). Ved å stå sammen med de andre LO-forbundene får FO flere gjennomslag for våre medlemmer.

HOLD DEG OPPDATERT: Her finner du alt om lønnsoppgjøret
NÅR FORHANDLER VI? Sjekk tariffkalenderen og se når vi forhandler om din lønn?

Jobber du i Oslo kommune og har spørsmål om lønnsforhandlingene? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller fylkesavdelingen i Oslo.