Tariffavtaler bidrar til et seriøst arbeidsliv, men det kan være vanskelig å vite hvilke avtaler som gjelder. FO vil gjøre det lett for deg å vite hvilke rettigheter du har, hvilke vilkår som gjelder og hvilke avtaler du er omfattet av. 

Lurer på hvilke rettigheter du har? Din nærmeste tillitsvalgte hjelper deg gjerne! Kontakt fylkesavdelingen din, om du ikke vet hvem som er tillitsvalgt hos dere.

Se hvilke avtaler som gjelder:

Usikker på hvilket tariffområde du tilhører? Ta kontakt med FOs tillitsvalgte eller logg inn på Min side. Arbeidsgivere skal også vite hvilke avtaler som gjelder for deg.

Hva er en tariffavtale?

En tariffavtale er en avtale mellom arbeidsgiver og de ansatte. Som regel forhandler de ansatte samlet gjennom fagforeninger. Tariffavtalen regulerer hvilke arbeids- og lønnsforhold som gjelder i bedriften.

En tariffavtale er det samme som en overenskomst, men hva avtalene heter varierer fordi ulike sektorer har ulike navnetradisjoner. Kommunal, statlig og privat sektor har litt forskjellig struktur på avtalene, men alle har til felles at de må respektere avtaler som er inngått på høyere nivå.

Hva blir bestemt i en tariffavtale?

  • Arbeidstid: Tariffavtalen sier når arbeidsdagen starter og slutter, og spesifiserer eventuelle fleksitidsordninger og tilpasninger.
  • Lønn og tillegg: Tariffavtalen sier hvor mye du skal ha i lønn, og hvor mye du skal få i tillegg for å jobbe lengre vakter eller på ugunstige tidspunkt.
  • Studie- eller velferdspermisjon: Tariffavtalen din sier når du har krav på permisjon fra jobb, og hvilke bestemmelser som gjelder andre lønns- og arbeidsforhold på arbeidsplassen.

Fordeler med tariffavtaler

En tariffavtale er en praktisk måte å bli enige om felles regler på, i stedet for at hver eneste ansatt må forhandle om sine egne arbeidsvilkår.

  • Felles regler: Tariffavtaler gir retningslinjer som gjelder alle ansatte i virksomheten. Det bidrar til mindre forskjeller mellom kollegaer og mer forutsigbarhet for alle.
  • Enklere forhandlinger: Når de overordnede reglene allerede blir bestemt av tariffavtalen kan arbeidsgiver komme raskere til enighet med de ansatte.
  • Mer trygghet i arbeidslivet: Tariffavtalene gjør det lettere for FO og andre fagforeninger å undersøke og sikre at alle får det de har krav på.

Finn ditt tariffområde i listen over eller i sidemenyen. 

Jobber du et sted uten tariffavtale?

Dersom dere ikke har tariffavtale der hvor du jobber, vil vi gjerne hjelpe dere med å opprette en! Ta kontakt med FO-avdelingen i ditt fylke, så får dere råd om hvordan dere bør gå frem. Da bidrar du til ordnede og mer rettferdige vilkår på arbeidsplassen din.