Finn ditt tariffområde i menyen.


Hva er en tariffavtale?

En tariffavtale er en avtale mellom en arbeidsgiver og en gruppe arbeidstakere om generelle lønns- og arbeidsforhold.

I en tariffavtale kan man for eksempel regulere hva som er vanlig arbeidstid, om man skal ha fleksitid, hva man skal ha i overtidstillegg og regler for studie- eller velferdspermisjon og alt annet som angår generelle lønns- og arbeidsforhold som skal gjelde alle i virksomheten.

En tariffavtale er en praktisk måte å bli enige om felles regler på, i stedet for å forhandle egne vilkår for hver ansatt. Dersom dere ikke har en tariffavtale på din arbeidsplass, ta kontakt med din fylkesavdeling for å få hjelp til å opprette en.

Tariffavtaler inngås på forskjellige nivåer, og da heter de forskjellige ting etter hvilket nivå de er inngått på. I de ulike tariffområdene (stat, kommune, privat, kirke) har de ulike navnetradisjoner, men de følger omtrent samme struktur.

I statlig og privat sektor er strukturen litt annerledes, men alle tariffområdene har til felles at tariffavtaler inngått på ett nivå må respektere tariffavtaler inngått på høyere nivå.

FOs medlemmer jobber innenfor en lang rekke tariffområder alt etter hvem som er arbeidsgiver. Hvert av disse tariffområdene har sine egne avtaler. Arbeidsgiver skal vite hvilke tariffavtaler som gjelder for ditt arbeidsforhold.

Spørsmål om lønns- og arbeidsforhold, for eksempel tariffavtaler, rettes til din nærmeste tillitsvalgt. Hvis du ikke har det, eller ikke vet hvem det er, kontakt din fylkesavdeling.

Finn ditt tariffområde i menyen.