SOSIALARBEIDERPRISEN: Hvem blir årets sosialarbeider i 2024?
SOSIALARBEIDERPRISEN: Hvem blir årets sosialarbeider i 2024?

I forbindelse med World Social Work Day i regi av IFSW, deler FO hvert år ut en pris til Årets sosialarbeider. 

Medlemmer, tillitsvalgte, klubber og fylkesavdelinger oppfordres til å sende inn forslag på kandidater til arbeidsutvalget i FO innen 02. januar 2024.

Prisen gis til et FO-medlem eller ei gruppe FO-medlemmer som i særlig grad har utøvd godt sosialt arbeid eller bidratt til fagutvikling innenfor fagfeltene til barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. 

Prisen er et stipend på kr 40 000 som kan brukes til deltakelse på konferanser, studietur eller annet faglig utviklingsarbeid innenfor fagfeltene til FOs medlemmer 

Forslaget må være utfyllende og godt begrunnet. 
FOs arbeidsutvalg utarbeider på bakgrunn av de nominerte kandidatene sin innstilling til FOs landsstyre, som fatter vedtak om hvem som får prisen. Prisen deles ut på verdens sosialarbeiderdag 2024.

Forslag sendes til: 
Arbeidsutvalget i FO, Boks 4693 Sofienberg, 0506 Oslo. 
E-post: kontor@fo.no 

Eventuelle spørsmål kan rettes til rådgiver Inger Karseth.
E-post: inger.karseth@fo.no, tlf: 480 61 261.

Årets sosialarbeiderpris 2023

Årets sosialarbeiderpris 2022

Disse vant Årets sosialarbeiderpris 2021

LES MER: Hanne Kro Sørborg er Årets sosialarbeider 2020

LES MER: #heierna fikk Sosialarbeiderprisen 2019

LES MER: Vernepleier Bernt Barstad er årets sosialarbeider 2018