– Først ble jeg veldig rørt og glad. Etter hvert kjenner jeg at jeg også er veldig stolt. Denne prisen er en stor anerkjennelse til inkluderende forskning og tankegangen bak, sier May Østby, vernepleier og førstelektor på Høgskolen i Østfold til Fontene.

Årets sosialarbeiderpris går til et eller flere FO-medlemmer som «i særlig grad har utøvd godt sosialt arbeid eller bidratt til fagutvikling innenfor fagfeltene til barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.

May Østby har mottatt prisen for sitt mangeårige forskningsarbeid, og spesielt for sin banebrytende forskningsmetode hvor hun inkluderer personer med utviklingshemming som medforskere. 

– Gjennom din forskning, formidling og undervisning har du bidratt til fagutvikling særlig innenfor vernepleierutdanningen. Men din forskning og ikke minst dine forskningsmetoder kan overføres til alle sosialarbeiderutdanningene og til de ulike fagfeltene våre, sa FO-leder Mimmi Kvisvik ved overrekkelsen av prisen. 

Her kan du lese Fontene sitt portrettintervju med vinneren av Årets sosialarbeiderpris.