Ved påmelding må du velge hvilke parallellsesjoner du ønsker å delta på. Mer informasjon om parallellsesjonene finner du ved å følge lenken i programmet.

Meld deg på FO-dagene her

Torsdag 3. november


kl. 11.30 - 12.30
Oppstart FO-dagene med lunsj

kl. 12.30 - 12.40
Musikalsk åpning med Daniela Reyes Holmsen

kl. 12.40 - 15.45
Felles del 1: Lansering av rapport fra Nord Universitet med kommentarer og panelsamtaler. Rapporten beskriver:

  • Hvilken status og posisjon sosialfaglige perspektiver og kompetanse har innenfor ulike deler av helse- og sosialtjenestene i dagens samfunn.
  • Hvordan dette har utviklet seg gjennom de senere årene.
  • Hvilke forhold som har bidratt til en slik utvikling. 

kl. 15.45 - 16.05 
Pause

kl. 16.05 - 17.00
Felles del 2: Vishantaie Sewpaul, avsluttes med samtale med en av profesjonsrådslederne. 

kl. 17.00 - 17.30
Sofasamtale med Henriette Steenstrup om hvordan hun gestalter en sosialarbeider og finner inspirasjon til Pørni

kl. 19.30 - ca. 21.30
Tapas og mingling i foajeområdet utenfor konferansesalen.

Musikalsk innslag ved oppstart: Stilett

Fredag 4. november

kl. 09.00 - 10.45
Paralellsesjoner x 3

  1. Barneverns- og oppvekstreformen
  2. Grønn omstilling i helse- og sosialfaglig praksis
  3. Ledelse av tverrfaglige fellesskap

kl. 10.45 - 11.15
Pause

kl. 11.15 - 13.00
Parallellsesjoner x 3

  1. Forebygging av tvang
  2. Hva nå NAV?
  3. Erfaringskompetanse: Viktig kunnskapstilfang i helse- og sosialfaglig arbeid?

kl. 13.00 - 14.00
Lunsj

kl. 14.00 - 15.40
Felles del 3:

Yrkesetikk/etikk i helse- og sosialfaglig arbeid v/ leder av FOs yrkesetiske råd, Kathrine Haugland Martinsen.

Medie- og journalistfokus på sosialfaglig arbeid gjennom programmet «Helene sjekker ut» v/Helene Sandvik.

Foredrag om inkludering v/ Jan GrueJan Grue peker på hvordan vi forholder oss til menneskelig mangfold, men særlig om måtene vi tenker om mangfold på – i kategorier, gjennom systemer og med merkelapper. Foredraget er tett linket til boken Hvis jeg faller (2021), med Jans personlige historier og erfaringer. 

kl. 15.40 - 15.45 
Vel blåst og vel hjem

Meld deg på FO-dagene her