Internasjonalt utvalg er et rådgivende utvalg, jamfør vedtektene § 11.6.3.

Medlemmer til Internasjonalt utvalg FO Vestland ble valgt på årsmøte 7.mars 2024 for årsmøteperioden 2024-2026. 

Mandat:

Stela Mathiesen
mobil

Matthiesen Stela Leder stela.matthiesen@gmail.com
Hove Marianne medlem  
Amano Marcos medlem  
Garlid Nicole Medlem  
Sperrevik Ingvild Medlem  
Ingvaldsen Martin Medlem  
Loro Dora Poni Joseph Medlem  
Kroken Silje Medlem  

 

Internasjonalt ansvarlig i avdelingsstyret er Lene Fjelsbø.  Hun kan kontaktes på telefon 480 29 008.