Kvinnepoltisk utvalg er et rådgivende utvalg, jamfør vedtektene § 11.6.3.

Medlemmer til Kvinnepolitisk utvalg FO Vestland ble valgt på årsmøte 7.mars 2024 for årsmøteperioden 2024-2026. 

Mandat:

Leder
Vivian Skaten Nesse
Mobil: 92292556
epost

Nesse Vivian Skaten Leder   viviansn@icloud.com
Aas Solveig Kristine Medlem  
Otnes Sidsel Medlem   
Mosand Cilje Medlem   
Mortensen Sølvi Therese Helland Medlem  
Jensberg Monika  Medlem  
veum Hanne Medlem  
Lillevik Siriann Medlem  

 

Kvinnepolitisk ansvarlig i avdelingsstyret er avdelingssekretær Bente Owren. Hun kan kontaktes på telefon 466 64 095.