Profesjonsfaglig utvalg for barnevernspedagoger er hjemlet i vedtektene § 11.6.4 

Medlemmer til Profesjonsfaglig utvalg Barnevernspedagoger FO Vestland ble valgt på årsmøte 7.mars 2024 for årsmøteperioden 2024-2026 .

mandat:Utvalgsleder og styremedlem
Camilla Nordal

mob. 934 86 827

Profesjonsfaglig utvalg barnevernspedagoger
LederCamillaNordalcamilla.nordal@hotmail.com
MedlemMarieBukholm
MedlemHannaStenevik
MedlemAnn GreteAasheim
MedlemJorunn-BeateOlsen
MedlemRandiHatlem
MedlemSandraBartz
MedlemDaniel Hjellestad

Profesjonsfaglig kontaktperson i styret er nestleder Ann-Kristin Nygård. Hun kan kontaktes på mobil 95 86 68 52.