Profesjonsfaglig utvalg for barnevernspedagoger er hjemlet i vedtektene § 11.6.4 

Medlemmer til Profesjonsfaglig utvalg Barnevernspedagoger FO Vestland ble valgt på årsmøte 9.mars 2022 for årsmøteperioden 2022-2024 .
Her finner du mandat for de profesjonesfaglige utvalgene. (PDF, 93KB)

Utvalget legger frem en Beretning for årsmøte som er anethvert år. Her finner du Beretning fra Profesjonsfaglig Utvalg Barnevernspedagoger 2020-2022 (PDF, 61KB)

Utvalgsleder og styremedlem
Jan Aarskog

Aarskog Jan Profesjonsrådsleder jan.aarskog@bufetat.no
Bukholm Marie nestleder marie_bukholm@hotmail.com
Bakkebø Lise Marie Medlem liss_84@hotmail.com
Salveson Hanna S medlem hannastenevik@gmail.com
Aasheim Ann Grete Medlem angaashe@online.no
Ness Brite Wallevik medlem brite.wallevik.ness@hyllestad.kommune.no