Profesjonsfaglig utvalg for sosionomer er hjemlet i vedtektene § 11.6.4 

Medlemmer til Profesjonsfaglig utvalg Sosionomer FO Vestland ble valgt på årsmøte 7.mars 2024 for årsmøteperioden 2024-2026.
Mandat:

Utvalgsleder og styremedlem: Sunniva Bakke

mob. 970 600 80

Bakke Sunniva Leder sunniva.bakke@gmail.com
Hosteland Grethe Medlem  
Garlid Nicole Medlem  
Borlaug Grete Medlem  
Brodtkorb Joacim medlem  
Mork Karen Paz medlem  
Lusigi Patricia K. Medlem  
Vennestrøm Jan Erik Medlem  
       

 

Profesjonsfaglig kontaktperson i styret er nestleder Ann-Kristin Nygård. Hun kan kontaktes på mobil 95 86 68 52.