Profesjonsfaglig utvalg for sosionomer er hjemlet i vedtektene § 11.6.4 

Medlemmer til Profesjonsfaglig utvalg Sosionomer FO Vestland ble valgt på årsmøte 9.mars 2022 for årsmøteperioden 2022-2024.
Her finner du mandat for de profesjonsfaglige utvalgene. (PDF, 93KB)

Utvalget legger frem en Beretning for årsmøte som er anethvert år. Her finner du Beretning fra Profesjonsfaglig Utvalg Sosionomer 2020-2022 (PDF, 160KB)

Utvalgsleder og styremedlem 
Siv Myking
tlf 97578815
epost

Myking Siv Profesjonsrådsleder sivmyking@gmail.com
Marx Gerd Medlem gerdelinmarx@gmail.com
Wigdahl Liv Mathilde Medlem lm-wi@online.no
Aalmo Amano Jan Marcos Medlem marcos.amano@online.no
Kjøsnes Jenny nestleder jenny_kjo@hotmail.com
Igelkjøn Marte medlem marte.igelkjon@gmail.com
Berglund Annisette Medlem annisette@live.no
Sunniva Bakke medlem sunniva.bakke@gmail.com