Profesjonsfaglig utvalg for vernepleiere er hjemlet i vedtektene § 11.6.4 

Medlemmer til Profesjonsfaglig utvalg Vernepleiere FO Vestland ble valgt på årsmøte 9.mars 2022 for årsmøteperioden 2022-2024 .
Her finner du mandat for de profesjosfaglige utvalgene. (PDF, 93KB)

Utvalget legger frem en Beretning for årsmøte som er anethvert år. Her finner du Beretning fra Profesjonsfaglig Utvalg Barnevernspedagoger 2020-2022 (PDF, 1007KB)

Utvalgsleder og styremedlem Siv Aspeseter 
tlf 41403325
epost

Aspeseter Siv Profesjonsrådsleder aspesete@online.no
Kalleland Stian Medlem stiankalleland@hotmail.com
Utheim Ola Medlem olauth68@gmail.com
Birkeland Erik nestleder erik.birkeland@bergen.kommune.no
Sekkingstad Ida Medlem sekkingstadida@gmail.com
Almskår Anita Linda Pettersen Medlem anitalinda34@yahoo.no
Hillestad Line medlem linehillestad@hotmail.com
Haarstad Marlin Medlem marlinhaarstad@gmail.com