Seniorpolitisk utvalg er et rådgivende utvalg, jamfør vedtektene § 11.6.3.

Medlemmer til Seniorpolitisk utvalg FO Vestland ble valgt på årsmøte 9.mars 2022 for årsmøteperioden 2022-2024 . Her finner du mandat for utvalget. (PDF, 66KB)

Utvalget legger frem en Beretning for årsmøte som er anethvert år. Her finner du Beretning fra Seniorpolitisk utvalg 2020-2022 (PDF, 72KB)


Leder
Terje Myklebust
Mobil: 95171887
Epost

Myklebust Terje Chr. Leder huusbust@gmail.com
Slaatten Inger Johanne Medlem Ingerjohanneslaatten@gmail.com
Håland Kjell Medlem kjell.gitton@gmail.com
Jæger Wenche M. Medlem w-jaeger@online.no
Berntsen Margaret Medlem margbernt@gmail.com
Henriksbø Kjell Medlem kjell.henriksboe@gmail.com
Takle Kjersti Medlem kjtakle@gmail.com

 

Seniorpolitisk ansvarlig i avdelingsstyret er Renathe Remes Øen. Hun kan kontaktes på telefon 902 80 783.