Seniorpolitisk utvalg er et rådgivende utvalg, jamfør vedtektene § 11.6.3.

Medlemmer til Seniorpolitisk utvalg FO Vestland ble valgt på årsmøte 7.mars 2024 for årsmøteperioden 2024-2026 . 

Mandat:


Leder
Terje Myklebust
Mobil: 95171887
Epost

Myklebust Terje Chr. Leder huusbust@gmail.com
Slaatten Inger Johanne Medlem  
Håland Kjell Medlem  
Jæger Wenche M. Medlem  
Berntsen Margaret Medlem  
Henriksbø Kjell Medlem  
Takle Kjersti Medlem  
Røyrvik Bente Medlem  

 

Seniorpolitisk ansvarlig i avdelingsstyret er Jan Egil Haugland. Han kan kontaktes på telefon 913 62 737.