Tariffpolitisk utvalg er et rådgivende utvalg, jamfør vedtektene § 11.6.3.

Medlemmer til Tariffpolitisk utvalg FO Vestland ble valgt på årsmøte 7.mars 2024 for årsmøteperioden 2024-2026.

Mandat:Leder

Mobil: 
epost

Owren Bente Medlem bente.owren@fo.no
Hope Marius Medlem marius.hove@nav.no
Aarskog Jan Medlem jan.aarskog@gmail.com
Haugland Jan Egil Medlem jan.egil.haugland@fo.no
Folkedal Sølvi Medlem solvi.folkedal@fo.no
Fjellsbø Lene Medlem lene.fjellsbo@fo.no
Nielsen Rosa Helene Kiiehn Medlem rosahnielsen@hotmail.com
Mehdi Mohamad Medlem mohamad.mehdi@bufetat.no
Remes Øen Renathe Medlem renathe.oen@bergen.kommune.no
Evensen Sjur Medlem sjur.evensen@gmail.com
Ræstad Gerd Laila Medlem gerd.laila66@gmail.com
Straume Kenneth Medlem  
Løndalen Lillian Levik medlem