Stipendet kan brukes til å delta i internasjonalt solidaritetsarbeid, studietur eller andre tiltak som styrker FOs internasjonale engasjement.

Stipendet er først og fremst ment som et håndslag fra FO for å gjøre aktivitetene mulig, og gir ikke full finansiering. Det er mulig å få inntil 10 000 kr i stipend.

Søknad om støtte behandles to ganger årlig. Søknadsfristene er 1. juni og 1. desember. 

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med rådgiver i FO Allis Aresdatter.

Tlf:  910 08 107

Epost: allis.aresdatter@fo.no

Dersom du får innvilget stipend må det gå tre år før du kan søke på nytt. Det gis ikke stipend til å dekke studentopphold i utlandet, for eksempel praksisopphold.

Vi ønsker at stipendmottakerne synliggjør tiltaket i egen organisasjon gjennom sosiale medier, møter i egen klubb og fylkesavdeling og lignende.