Som medlem i FO kan du søke fagstipend til fagutvikling innenfor ditt yrke (Stipend for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere). Stipendet gis ikke til gjennomføring av etter-, videre-, eller masterutdanning.

Medlemmer i FO kan også søke om Internasjonalt reisestipend. Det skal fremme solidaritetsarbeid og styrking av global forståelse. 

Som tillitsvalgt i FO kan du søke om Tillitsvalgtstipend (tidligere Olav Knudsens minnestipend) - for å utvikle kunnskap om arbeidsliv og fagbevegelsen. 

Les mer om kriterier og frister i beskrivelsene under.

Som medlem i FO har du også tilgang til flere stipender i LO og andre organisasjoner. Følg med på FOs nettsider og i Fontene for annonsering.