FO tilbyr fire ulike godkjenningsordninger:

  • faglig veileder
  • spesialkompetanse
  • klinisk barnevernspedagog/sosionom/vernepleier
  • klinisk spesialist

Gratis godkjenning for medlemmer i FO

Alle FOs godkjenninger gis med støtte fra Helsedirektoratet. Behandling av søknader er gratis for medlemmer i FO. Er du ikke medlem i FO kan du fortsatt søke om godkjenning, men da må du betale et behandlingsgebyr.

For å få godkjent videreutdanning eller tilleggskompetanse av FO må du oppfylle visse kriterier. Les mer om kriteriene for de ulike ordningene og hvordan du går frem få å søke i beskrivelsene under.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med administrasjonssekretær i FO, Heidi Elisabeth Brekke,
Telefon: 948 69 117
heidi.elisabeth.brekke@fo.no

Søknader behandles av FO sine egne godkjenningsutvalg for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere.