Søk

Du er her:

Velferdsviteren

Velferdsvitere har særskilt arbeidslivsorientert kompetanse på å forebygge, hindre utstøting, tilbakeføre og styrke individets relasjon og tilknytning til samfunnet generelt og arbeidslivet spesielt.

En velferdsviter har sin kjernekompetanse innenfor arbeidsliv og dets grunnleggende elementer, både på individ, gruppe, organisasjon og samfunnsnivå.

Studiet har et tverrsektorielt perspektiv og et flerfaglig fokus hvor sentrale fagområder som sosialfaglige emner, arbeidslivskunnskap, juss, velferdsforvaltning, organisasjonsteori, økonomi og sosiologi inngår.

På bakgrunn av dette er kandidater med bachelorgrad innenfor arbeid og velferdsfag kvalifisert for brukerorienterte, så vel som administrative stillinger, både i offentlig, privat og frivillig sektor.

 • Utlysning av fagstipend for sosionomer og velferdsvitere 2018

  07.11.2017

  Er du sosionom eller velferdsviter, kan du nå søke om et fagstipend på inntil 20 000 kroner fra Fellesorganisasjonen (FO). Profesjonsrådet for sosionomer ønsker med dette å bidra til å styrke, synliggjøre og videreutvikle sosionomers og velferdsviteres kompetanse.

 • 20.11.2017 - 21.11.2017 Møte i Velferdsviterutvalget
 • Velferdsviterplakat

  09.11.2016

  FO-plakat om velferdsviteren. Den kan lastes ned her eller bestilles fra fylkesavdelingen.

 • Medlemmer på dispensasjon kan få fagstipend

  14.06.2016

  FO-medlemmer på dispensasjon kan få fagstipend. Det vedtok landsstyret i dag tirsdag, etter at Kongressen i fjor ba om en gjennomgang av FOs stipendordninger. I tillegg inviteres landsmøtet i 2019 til å gjøre endringer av kriteriene for Olav Knudsens minnestipend.

 • Marianne Ragna Andreassen ble årets sosialarbeider i 2015

  22.10.2015

  - Sosialarbeidere er mektige. Vi må bruke det mandatet vi har, sier årets sosialarbeider i 2015, Marianne Ragna Andreassen fra Sortland. Hun har jobbet med utsatt ungdom, rus, psykiatri og folkehelse.

 • FO har inngått samarbeidsavtale med Fagforbundet

  19.10.2015

  I dag signerte forbundslederne Mette Nord fra Fagforbundet og Mimmi Kvisvik fra Fellesorganisasjonen (FO) en ny samarbeidsavtale mellom de to forbundene. - Målsettingen er at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Vi har mye felles, og nå har vi konkretisert hvordan samarbeidet kan løftes, sa Kvisvik.

 • God tannhelse er viktig for alle!

  02.07.2015

  Helsedirektoratet har i en ny rapport utredet effekt av tannbehandlingstilbudene til rusmiddelavhengige, og kartlagt tannhelseforholdene til personer med kvalifiseringsstønad fra NAV.

 • Evaluering av forsøket "kjerneoppgaver i NAV"

  02.07.2015

  Arbeidsforskningsinstituttet har nylig gjennomført en evaluering av forsøket kjerneoppgaver i NAV. Forsøket har vært treårig og formålet har vært å se på effekten av å selv utføre avklaring og oppfølging av brukere i NAV.

 • FO-medlem nr. 27.000 ble hyllet

  09.02.2015

  Fredag 6. februar troppet forbundsleder Mimmi Kvisvik opp på arbeidsplassen til Lene Rørvik for å hylle henne som FO-medlem nr. 27.000. - Det er fint å ha FO i ryggen hvis noe skjer, sa den nyutdannede sosionomen og NAV-vikaren på spørsmål om hvorfor hun valgte å organisere seg.

 • Horne feiret 1 årsdag hos kritikere

  16.10.2014

  Barneminister Solveig Horne (Frp) kom til FOs landsstyre for å redegjøre for regjeringens arbeid med barnevern på ettårsdagen for dannelsen av Regjeringen Solberg. Hun fikk takk for engasjementet og refs for politikken, skriver Fontene.

Viser fra 1 til 10 av totalt 15 artikler

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning