Søk

Du er her:

Velferdsviteren

Velferdsvitere har særskilt arbeidslivsorientert kompetanse på å forebygge, hindre utstøting, tilbakeføre og styrke individets relasjon og tilknytning til samfunnet generelt og arbeidslivet spesielt.

En velferdsviter har sin kjernekompetanse innenfor arbeidsliv og dets grunnleggende elementer, både på individ, gruppe, organisasjon og samfunnsnivå.

Studiet har et tverrsektorielt perspektiv og et flerfaglig fokus hvor sentrale fagområder som sosialfaglige emner, arbeidslivskunnskap, juss, velferdsforvaltning, organisasjonsteori, økonomi og sosiologi inngår.

På bakgrunn av dette er kandidater med bachelorgrad innenfor arbeid og velferdsfag kvalifisert for brukerorienterte, så vel som administrative stillinger, både i offentlig, privat og frivillig sektor.

 • Trondheimserklæringen

  14.09.2014

  På den Nordiske Folkehelsekonferansen som gikk av stabelen i Trondheim i august ble det for første gang utarbeidet en felles erklæring for arbeidet med å bedre folkehelsen. Leder for Fellesorganisasjonen, Mimmi Kvisvik, sier at vi som sosialarbeidere må gå ombord i folkehelsesatsningen fordi folkehelse handler om å bygge folk og samfunn, og nettopp dette handler også sosialt arbeid om.

 • "Det er liten grunn til å omtale rusmisbrukere som de svakeste"

  30.06.2014

  Det er farlig å gradere "de svakeste blant oss", mener redaktør Hans Trygve Holm. Det er som et ekko fra en annen virkelighet å lese ordene på ny – de svakeste blant oss. Ofte er det talsmenn for landets rusmisbrukere som konstaterer at de svakeste blant oss er rusmisbrukerne.

 • 2nd joint Nordic Conference in Helsinki, Finland

  26.05.2014

  Welcome to the second joint Nordic Conference for the Social Sector! The conference will take place from 10 to 12 June 2015 at Arcada University of Applied Sciences in Helsinki.

 • Nye nasjonale kvalitetsindikatorer

  23.05.2014

  De nye kvalitetsindikatorene innen pasientrettigheter ventetider og fristbrudd, er nå etablert både for somatisk helsetjeneste og psykisk helsevern og rus.

 • Viktige saker for velferdsarbeiderne i FO

  27.03.2008

  Velferdsarbeiderutvalget har formulert et kortfattet Arbeidsprogram for den kommende perioden. Det omfatter blant annet synliggjøring av yrkesgruppen og utarbeidelse av kompetanseprofil.

Viser fra 11 til 15 av totalt 15 artikler

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning