Søk

Du er her:

Velferdsviteren

Velferdsvitere har særskilt arbeidslivsorientert kompetanse på å forebygge, hindre utstøting, tilbakeføre og styrke individets relasjon og tilknytning til samfunnet generelt og arbeidslivet spesielt.

En velferdsviter har sin kjernekompetanse innenfor arbeidsliv og dets grunnleggende elementer, både på individ, gruppe, organisasjon og samfunnsnivå.

Studiet har et tverrsektorielt perspektiv og et flerfaglig fokus hvor sentrale fagområder som sosialfaglige emner, arbeidslivskunnskap, juss, velferdsforvaltning, organisasjonsteori, økonomi og sosiologi inngår.

På bakgrunn av dette er kandidater med bachelorgrad innenfor arbeid og velferdsfag kvalifisert for brukerorienterte, så vel som administrative stillinger, både i offentlig, privat og frivillig sektor.

Viser fra 11 til 14 av totalt 14 artikler

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 02380 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2017 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning