Studenter

Våren 2022 vedtok regjeringen å legge frem en stortingsmelding om profesjonsutdanningene i Norge. Nå ber Kunnskapsdepartementet om innspill.

FO er det største profesjonsforbundet for vernepleiere i Norge. Derfor har forbundet blitt bedt om å komme med anbefalinger til innholdet. Din fagkunnskap og praksiserfaring er verdifull!

Meldingen, som foreløpig heter "profesjonsmeldingen", skal inneholde tiltak som bidrar til at samfunnet har god tilgang på kompetent arbeidskraft, at profesjonsutdanningene gir rett kompetanse og at utdanningene rekrutterer studenter fra hele befolkningen.

Les om profesjonsmeldingen

Regjeringen vil legge frem meldingen våren 2024.

Vi vil høre fra deg

Kunnskapsdepartementet ønsker innspill for å løse utfordringer knyttet til kvaliteten på utdanningene, kapasitet i velferdsstaten og mangfold. Tidligere har FO avslørt enorm vernepleiermangel i Norge. Vi som jobber i velferdsstatens frontlinje har unik innsikt, kompetanse og mulighet til å påvirke. Sammen former vi profesjonsutdanningene til å møte morgendagens behov.

FO vil høre fra deg. Uansett om innspillene dine er korte eller lange, er hver eneste bidrag verdifullt. Dine tanker vil bidra til å forme fremtidens profesjonsutdanning og styrke fagfellesskapet vårt. 

Innspill sendes til seniorrådgiver Inger Karseth på inger.karseth@fo.no innen 27. mai.

Vi håper at du tar deg tid til å reflektere over erfaringene dine og vil dele dem med oss.

Vi ønsker svar på noen av disse spørsmålene: 

  • Hva er de største utfordringene for vernepleiere og dem som studerer vernepleie i dag?
  • Hvordan kan universitet og høyskoler gjøre for at utdanningene i større grad møter fremtidige kompetansebehov?
  • Hva skal til for å gi studenter god praksis, sikre god praksisveiledning og motivere tjenestene til å ta imot flere praksisstudenter?
  • Hva må til for at flere unge skal velge profesjonsutdanninger som det er stor etterspørsel etter i arbeidslivet? 
  • Hvilke virkemidler kan vi bruke for å tiltrekke studenter fra begge skjønn, ulike forutsetninger og bakgrunner til profesjonsutdanningene? Hva bør rollen til offentlige myndigheter være i dette arbeidet?

SE ALLE SPØRSMÅLENE: Grunnlag fra regjeringen for innspel til profesjonsmeldinga (PDF, 224KB)

Takk for at du tar deg tid til å engasjere deg og dele verdifulle perspektiver. Sammen bidrar vi til positive endringer og bedre forutsetninger for profesjonsutdanningene og samfunnet vårt.

Del gjerne denne saken med kollegaer, studiekamerater eller andre som kan bidra med perspektivene sine.

Send innspill til FO

Frist for innspill til FO er 27. mai 2023