– Paradoksal tilnærming til tverrfaglighet

I dag finnes det tverrfaglige etterutdanninger for rus og psykisk helse hvor de helse- og sosialfaglige profesjonene studerer sammen. Fellesorganisasjonen (FO) stiller spørsmål om det er riktig ressursbruk å opprette en ny master og ber regjeringen heller satse på å videreutvikle de eksisterende, tverrfaglige masterløpene inne rus- og psykisk helse. 

– Vi er bekymret for hva denne masteren vil ha å si for det videre tverrfaglige arbeidet innen rus og psykisk helse. Derfor ber vi om et møte med Kunnskapsdepartementet for å følge opp denne saken. Det viktigste er hvilket tilbud brukerne får i tjenestene, sier Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO.

LES MER: Utvikler ny masterutdanning i psykisk helse- og rusarbeid for sykepleiere

Bekymret for tjenestene 

FO ser en utvikling der man lukker masterløp i tverrfaglige fagfelt til bestemte profesjoner. Fellesorganisasjonen mener det er at paradoks at regjeringen bruker tverrfaglighet som et argument for å opprette en profesjonsspesifikk masterutdanning.  

– Dette er en paradoksal tilnærming til tverrfaglighet. Det kan virke som om regjeringen skaper et utdanningsskille mellom sykepleiere og de andre profesjonene som arbeider innen denne sektoren, det er ikke brukerne tjent med, sier Kvisvik.