Henvendelser sendes til denne e-postadressen: post@innlandet.fo.no 

Fakturaadresse:
EHF (org.nr): 876 497 522
Send regningen som epost til denne adressen: 876497522@autoinvoice.no

Frikjøpte i avdelingen:

Avdelingssekretær: Kristin Ulveseth
Telefon:47618768
e-post: kristin.ulveseth@fo.no

Avdelingssekretær: Aina Mikalsen
Telefon: 97137770
e-post: aina.mikalsen@fo.no

Leder: Olav Neerland
Telefon: 92803264
e-post: olav.neerland@fo.no

Nestleder: Åse-Kari Kobbersletten
Telefon: 48105200
e-post: ase.kari.kobbersletten@fo.no