Fellesorganisasjonen (FO) Innlandet

Faktura: v/4human AS, postboks 853, 3606 Kongsberg / faktura@4humanIT.no

Intirimstyre FO Innlandet

Fylkesleder: Olav Neerland
Telefon: 92803264
e-post: olav.neerland@fo.no

Fylkesleder: Lisbeth Grandalen
Telefon: 91369963
e-post: lisbeth.grandalen@fo.no

Fylkessekretær: Geir Innset Lien
Telefon:90629055
e-post: geir.innset.lien@fo.no

Fylkessekretær: Kristin Ulveseth
Telefon:47618768
e-post: kristin.ulveseth@fo.no