Dette skjemaet brukes til å be om refusjon for utlegg du har hatt i forbindelse med arrangementer i FO. Skjemaet blir godkjent av fylkesavdelingen din. Et premiss for refusjonen er at det foreligger en avtale om at arrangementet og/eller aktiviteten kvalifiserer for refusjon.

Hver kvittering nummereres og signeres før den lastes opp i skjemaet. For at du skal kunne legge inn kvitteringer må skjemaet åpnes i Adobe Reader eller annet PDF program, ikke i nettleseren.

Ferdig utfylt skjema med opplastede kvitteringer sendes som PDF til e-post adressen i skjemaet:

Reise- og utleggskjema for fylkesavdelingen (PDF, 2MB)

Reise- og utleggskjema for FO sentralt (PDF, 2MB)