• Utvalgsleder Martine Fjenkin, barnevernspedagog. Epost: martine.fjenkin@hotmail.no               Tlf: 986 87 465
  • Profesjonsansvarlig for barnevernspedagoger Ann Mari Skogvoll, Epost: Ann.Mari.Skogvoll@inn.no; tlf: 920 66 367
  • Profesjonsfaglig ansvarlig for vernepleiere, Kenneth Jørgensen, epost: kenneth.jorgensen@lillehammer.kommune.no, tlf:901 65 440
  • Profesjonsfaglig ansvarlig for sosionomer,  Halvor Ravn Holøyen, Epost: halvor.ravn.holoyen@nav.no,   tlf: 990 85 289
  • Medlem og sosionom Therese Flovikholm, Epost: Therese.flovikholm@lo.no, tlf: 482 76 802
  • Medlem og sosionom, Elice Furnes, epost: elice.furnes@nav.no, tlf: 901 88 062
  • Medlem og vernepleier Kai Smeby,  Epost: kai.smeby@outlook.com , tlf: 95791619
  • Medlem og vernepleier Anne Karin Nordli, E-post: anne.karin.nordli@vestre-toten.kommune.no, tlf: 473 12 894
  • Medlem og barnevernspedagog Marte Bakke, Epost: marte.bakke2nord-aurdal.kommune.no, tlf 978 17 154
  • Medlem og barnevernspedagog Fariba Fazelpour, E-post: faribafazelpour@hotmail.com, tlf: 466 16 156