Søk

Du er her:

FO Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold - Nettverksbygging

Oslo , 05.03.2019

Tid: 5 mars 2019 - kl. 09.00-15.30

Sted: Gamle Museet, Dronningens gate 4 . Oslo

 

Lederseminar

Velkommen til en dag med inspirasjon og nettverksbygging.

Innledere :

Hanne Kristin Rohde: Jurist, forfatter og med leder erfaring fra politiet.

Hanne Kristin Rohde var leder i politiet i 20 år. Hun ble toppleder i Oslopolitiet i 2002 og gjorde seg bemerket som en tydelig, åpen og uredd leder som satte ord på de utfordringene politiet møter i sin hverdag.I 2015 lanserte Hanne Kristin sin personlige bok med tittel Kjemp for alt hva du har kjært. Boken er basert på hennes erfaringer som leder og menneske. Den er en fortelling om å finne urkraften i seg; å bli sterk, om å finne sitt eget grunnstoff, om å ta ledelsen i eget liv og bli den beste utgaven av seg selv.

Harald Pedersen: Forfatter og foredragsholder. Fokus på håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet

Harald Pedersen har siden høsten 2003 arbeidet selvstendig som rådgiver, forfatter og foredragsholder. Han arbeider nå som advokat i kontorfellesskapet Arbeidsrettsadvokatene samtidig som forfatter- og foredragsvirksomheten opprettholdes. Han har utgitt Arbeidsmiljøloven § 12 og psykososialt arbeidsmiljø på Tiden Norsk Forlag (2002), og Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet sammen med Ståle Einarsen på Gyldendal (2007). Harald Pedersen arbeidet tidligere som rådgiver ved seksjon for forhandling og bistand i Norges Juristforbund, særlig med enkeltsaker

Einar Aadland

er cand.theol. og dosent emeritus, VID vitenskapelige høgskole. Aadland er tilknyttet mastergradsprogrammet Verdibasert ledelse. Han er tidligere studierektor ved Diakonhjemmet Høgskole, avdeling for etter- og videreutdanning. Aadland har publisert bøker, artikler og forskningsrapporter innenfor områdene etikk og verdier, organisasjonskultur, vitenskapsteori og ledelse og har vært redaktør i tidsskriftet Fokus på familien.

Seminaret er gratis for våre ledermedlemmer i Akershus, Hedmark , Oppland og Østfold.

Ikkemedlemmer: kr 1.500,-

Påmelding via web portalen www.fo.no/kurs-konferanser  eller til

post@akershus.fo.no

Påmeldingsfrist 1.februar 2019

Velkommen skal dere være.

Spørsmål: kontakt Ingunn Strand Johansen tlf 92846944

 

                       

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning