Dark Overlay

Grunnkurs for nye tillitsvalgte

mai
FO Innlandet, 2615 LILLEHAMMER
 • (7. mai)
 • (8. mai)

De tillitsvalgte på arbeidsplassene er FOs viktigste medlemsfordel. FO Innlandet inviterer derfor til grunnkurs for nye tillitsvalgte. Kurset gir en innføring i rollen som tillitsvalgt og det mest grunnleggende i lov- og avtaleverket. Vi vil også gi viktig basiskunnskap om FO og FO Innlandet.

Kurset starter opp dag en kl. 09.30-15.30 og dag to kl. 09.00-15.30. Nærmere informasjon samt program kommer etter påmelding. Kurset avholdes i FO Innlandets lokaler i Lillehammer. Fåberggata 126 E, 2615 Lillehammer.

FO vil dekke reiseutgifter. Ved lang reisevei kan vi også dekke utgifter til overnatting. Dersom du har behov for overnatting så er det fint om du oppgir det i påmeldingen.


Kurset gir basiskunnskap om:

 • FO og LO som organisasjon 
 • Lønns- og arbeidsvilkår
 • Tillitsvalgtes rolle, rettigheter og plikter 
 • Drøftinger og forhandlinger 
 •  Kurs og skolering

 

Påmeldingsfrist innen 23.04.24


Medlemmer fra alle avtaleområder er velkommen til å delta. 


Kurset gir tillitsvalgte rett til permisjon, og permisjon søkes arbeidsgiver med følgende henvisning:

 • Kommune: Hovedavtalens Del B, § 3-6
 • Staten: Hovedavtalens § 39, pkt. 2
 • Spekter: Hovedavtalens §§ 26b og 52 c
 • Virke: Tillegg til hovedavtalen, del 1, kap 3 § 3.2 b
 • NHO: Hovedavtalen mellom NHO og LO, § 5.8

Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 24.04.2024