Denne gangen har vi valgt å legge de profesjonsfaglige konferansene til åpningen av landsmøtet. Landsmøtet åpner derfor 20. november kl. 10.00.

Mer informasjon kommer senere.

 

Dagsorden

Innsending av saker og saksbehandling

Representasjon

Reise- og opphold