I hver avdeling er det en Leder og Fylkessekretær. Disse blir valg på Årsmøte. Årsmøte er det annethvert år. Mellom årsmøtene er det Representantskapet som er øverst styrende organ. Vi har vanligvis 2 representantskapsmøter hvert år. Hvem som utgjør representantskapet blir vedtatt på årsmøte.

Styret i FO Nordland

Representantskapet