Profesjonsfaglig utvalg

Rolle

Navn

Område

Telefon

Mail

Valgperiode

Leder

For 2018-2020 er det BVP som leder utvalget, de konstituerer seg selv i første møtet

Ans. VPL

Anders Lundbakk

Spekter

97653654

alundbakk@hotmail.com

2018-2020

VPL

Sofie Jacobsen

KS

99241969

Sofie.jakobsen@saltdal.kommune.no

2018-2020

VPL

Lene Berg Fredriksen

Spekter

92093915

lmwb3@hotmail.com

2018-2020

Ans. SOS

Mona Therese Lian

Spekter

99046799

Mona_t_lian@hotmail.com

2018-2020

SOS

Tommy Westblikk

KS

98104300

westom@gildeskal.kommune.no

2018-2020

SOS

Magnar J. Marhaug

KS

 

magnarjm@hotmail.com

2018-2020

Ans. BVP

Roger Halvorsen

Spekter

90819048

Roger.halvorsen@gmail.com

2018-2020

BVP

Bente Lise Kristensen

KS

99031390

Bente.Lise.Kristensen@rana.kommune.no

2018-2020

BVP

Elisabeth Iversen

KS

99693039

Elisabeth.iversen@rana.kommune.no

2018-2020

Student

Iselin Leirvik

NORD

 

iselinleirvik@hotmail.com

 

 

Tariffpolitisk utvalg

Rolle

Navn

Område

Telefon

Mail

Valgperiode

Leder

Wivian Pettersen

KS

97665434

wip-@hotmail.com

2018-2020

Medlem

Heidi Aronsen

KS

95254470

heidi.aronsen@rana.kommune.no

2018-2020

Medlem

Ludvig Langnes

KS

99704422

ludlan@online.no

2018-2020

Medlem

Paul Bauzil

KS

91116362

paul.bauzil@gmail.com

2018-2020

Medlem

Gun-Sølvi Johannessen

KS

90667637

gsj@leirfjord.kommune.no

2018-2020

 

 

 

 

 

 

Senior- og inkluderingspolitisk utvalg

Rolle

Navn

Område

Telefon

Mail

Valgperiode

Leder

Helen Norveig Johansen

Spekter

95041088

hjo123@hotmail.com

 

2018-2020

Medlem

Turid-Hanne Mathisen

KS

41203196

turid.mathisen@saltdal.kommune.no

2018-2020

Medlem

John Willy Edvardsen

 

90617211

narkomm@online.no

2018-2020

Medlem

Alf Natland

 

97438206

alf.natland@vkbb.no

2018-2020

Medlem

Elin Strømhaug Bentsen

KS

40064891

elin.str.bentsen@gmail.com

2018-2020

 

Redaksjonskomite

Rolle

Navn

Område

Telefon

Mail

Valgperiode

Leder

Solfrid Klepp

KS

90680260

Solfrid.klepp@vefsn.kommune.no

2018-2020

Medlem

Bente Haukås

KS

97072546

bente.haukas@hotmail.com

 

2018-2020

Medlem

Irene Grønnaas

KS

91996055

irenegronaas@outlook.com

2018-2020

 

Kontrollkomite

Rolle

Navn

Område

Telefon

Mail

Valgperiode

Leder

Ann Kristin Pettersen

KS

95111992

Ann.kristin.pettersen@bodo.kommune.no

2018-2020

Medlem

Anne Liv Engbraaten

Spekter

75571074

anne.liv.engbraten@nlsh.no

2018-2020

Medlem

Wenche Klingen

KS

91764639

Wenche.klingen@bodo.kommune.no

2018-2020

 

 

 

 

Valgkomite

Rolle

Navn

Område

Telefon

Mail

Valgperiode

Leder

Gro-Anita Olsen

KA

90019543

gaolsen71@gmail.com

2018-2020

Medlem

Kjetil Larsen

Stat

47900549

kjetil.larsen@nav.no

2018-2020

Medlem

Trine Strand

KS

92497733

Trine.strand@gmail.com

2018-2020

 

Kvinnepolitisk tals-person

Eva Asperheim er FO Nordlands kvinnepolitiske tals-person og møter på de møter og samlinger som FO sentralt legger opp til.