• Internasjonalt utvalg
  • Profesjonsfaglig utvalg
  • Helse- og sosialpolitisk utvalg
  • Seniorpolitisk utvalg
  • Kontrollkomite
  • Valgkomite
  • Redaksjonsutvalg; Nytt fra FO Nordland