Styret i FO Nordland 2020 - 2022                                         

Gunhild Holthe
Fylkesleder (bvp) / Landsstyrerepresentant
Arbeidssted: Fylkeskontoret
Telefon: 48 11 78 81
E-post: gunhild.holthe@fo.no


Ludvig Langnes
Nestleder (sos)

Arbeidssted: Rana Kommune
Telefon: 
E-post: ludvig.langnes@nav.no


Marte Sofie Aune
Fylkessekretær med kassererfunksjon (vpl)

Arbeidssted: Fylkeskontoret
Telefon: 94 83 85 01
E-post: marte.aune@fo.no 


Nina Kristin Botn
Fylkessekretær (sos)

Arbeidssted: Fylkeskontoret
Telefon: 90 14 98 20
E-post: nina.kristin.botn@fo.no


Anders Lundbakk
Ansv.vpl
Arbeidssted: Saltdal kommune
Telefon: 97 65 36 54
E-post: alundbakk@hotmail.com

Bente Lise Kristensen
Ansv.bvp
Arbeidssted: Rana Kommune
Telefon: 99 03 13 90
E-post: Bente.Lise.Kristensen@rana.kommune.no 


Tommy Westblikk
Ansv.sos

Arbeidssted: Gildeskål kommune
Telefon: 98 10 43 00
E-post: Westom@gildeskal.kommune.no


Kai Morten Kolberg
Styremedlem (vpl)
Arbeidssted: Lødingen Kommune
Telefon: 45 41 81 79
E-post: Kai.Kolberg@outlook.com

Anders Eivik
Styremedlem (vpl) / Landsstyrerepresentant fritidstillitvalgt 
Arbeidssted: HVO Bodø kommune
Telefon: 91 58 08 36
E-post:  anders.eivik@bodo.kommune.no


Silje R. Jørgensen
FO student (sos)

Student Nord Universitet
Mobil: 47 67 59 84
E-post: Siljereehaug@outlook.com


Josefine Grantangen
FO student (sos)

Student Nord Universitet
Mobil: 90 20 15 51
E-post: Josefinegran@gmail.com