Styret i FO Nordland 2020 - 2022                                         

Gunhild Holthe
Fylkesleder (bvp) / Landsstyrerepresentant
Arbeidssted: Fylkeskontoret
Telefon: 481 17 881
E-post: gunhild.holthe@fo.no


Ludvig Langnes
Nestleder (sos)

Arbeidssted: Rana Kommune
Telefon: 997 04 422
E-post: ludvig.langnes@nav.no


Marte Sofie Aune
Fylkessekretær med kassererfunksjon (vpl)

Arbeidssted: Fylkeskontoret
Telefon: 948 38 501
E-post: marte.aune@fo.no 


Nina Kristin Botn
Fylkessekretær (sos)

Arbeidssted: Fylkeskontoret
Telefon: 970 11 915
E-post: nina.kristin.botn@fo.no


Anders Lundbakk
Ansv.vpl
Arbeidssted: RIBO
Telefon: 976 53 654
E-post: alundbakk@hotmail.com


Roger Halvorsen
Ansv.bvp
Arbeidssted: Kriminalomsorgen
Telefon: 908 19 048
E-post: roger.halvorsen@gmail.com


Mona Therese Lian
Ansv.sos

Arbeidssted: RIBO
Telefon: 990 46 799
E-post: mona_t_lian@hotmail.com


Ann-Kristin Raknes Blomvik
Styremedlem (sos)
Arbeidssted: 
Telefon: 958 28 596
E-post: ann-kristin@blomvi.net


Anders Eivik
Styremedlem (vpl) / Landsstyrerepresentant fritidstillitvalgt 
Arbeidssted: HVO Bodø kommune
Telefon: 915 80 836
E-post:  anders.eivik@bodo.kommune.no


Iselin Leirvik
FO student (sos)

Student Nord Universitet
Mobil:
E-post: iselin.leirvik@hotmail.com


 
FO student 
Student Nord Universitet
Mobil:
E-post: