Styret i FO Nordland 2020 - 2022                                         

Gunhild Holthe
Fylkesleder (bvp) / Landsstyrerepresentant
Arbeidssted: Fylkeskontoret
Telefon: 48 11 78 81
E-post: gunhild.holthe@fo.no


Ludvig Langnes
Nestleder (sos)

Arbeidssted: Rana Kommune
Telefon: 99 70 44 22
E-post: ludvig.langnes@nav.no


Marte Sofie Aune
Fylkessekretær med kassererfunksjon (vpl)

Arbeidssted: Fylkeskontoret
Telefon: 94 83 85 01
E-post: marte.aune@fo.no 


Nina Kristin Botn
Fylkessekretær (sos)

Arbeidssted: Fylkeskontoret
Telefon: 95 12 65 62
E-post: nina.kristin.botn@fo.no


Anders Lundbakk
Ansv.vpl
Arbeidssted: RIBO
Telefon: 97 65 36 54
E-post: alundbakk@hotmail.com


Roger Halvorsen
Ansv.bvp
Arbeidssted: Kriminalomsorgen
Telefon: 90 81 90 48
E-post: roger.halvorsen@gmail.com


Mona Therese Lian
Ansv.sos

Arbeidssted: RIBO
Telefon: 99 04 67 99
E-post: mona_t_lian@hotmail.com


Heidi Westvik Pedersen
Styremedlem (vpl)
Arbeidssted: Helgelandssykehuset, avd Sandnessjøen
Telefon: 91 31 33 87
E-post: westvikpedersen@gmail.com

Anders Eivik
Styremedlem (vpl) / Landsstyrerepresentant fritidstillitvalgt 
Arbeidssted: HVO Bodø kommune
Telefon: 91 58 08 36
E-post:  anders.eivik@bodo.kommune.no


Iselin Leirvik
FO student (sos)

Student Nord Universitet
Mobil: 99 53 95 55
E-post: iselin.leirvik@hotmail.com


Lene Wadel
FO student (sos)

Student Nord Universitet
Mobil: 90 94 28 23
E-post: lenewadel@gmail.com