Som det går frem av FOs vedtekter §12 har styrets medlemmer møteplikt i styret og representantskapet. For å få til et handlekraftig styre er det nødvendig at oppsatt møteplan følges og at tidsplaner holdes.  Medlemmer i styret skal jobbe i forhold til avdelingens hovedarbeidsoppgaver jfr. vedtatte handlingsplaner.

 

Leder

Gunhild Holthe

BVP

Telefon: 48 11 78 81

E-post: gunhild@fo-nordland.no

 

Gunhild

Nestleder

Christian Wiik Kynsveen

BVP

Telefon: 91 64 64 98

E-post: wiikchristian@me.com

 

Christian

Sekretær

Anita Syvertsen

VPL

Telefon: 75 50 41 71 / 95 12 65 62

E-post: anita@fo-nordland.no

 

Anita

Kasserer

Marianne K. Hanssen

SOS

Telefon: 97 63 31 97

E-post: mkarboelh@yahoo.no

 

Marianne

Profesjonsfaglig ansvarlig barnevernpedagogene

Lasse Olsen

BVP

E-post: lasse.olsen@leirfjord.kommune.no

 

 

Profesjonsfaglig ansvarlig sosionomene

Eva Asperheim

SOS

E-post: eva.asperheim@andoy.kommune.no

 

Eva

Profesjonsfaglig ansvarlig vernepleierne

Marte Aune

VPL

E-post: marte.aune@rana.kommune.no

 

Marte

Styremedlem

Nina Kristin Botn

SOS

E-post: nina.kristin.botn@bodo.kommune.no

 

 

 

 

Styremedlem

Anders Eivik

VPL

Telefon: 91 58 08 36

E-post: anders.eivik2@bodo.kommune.no

 

Anders

Styremedlem

Bente Brevik

FO Studentene

Telefon:

E-post: benteb5@hotmail.com

 

 

 

Styremedlem

Chris Westad

FO Studentene

Telefon:

E-post: chrisivarius@gmail,com

 

LS representant

Gunhild Holthe

BVP

Telefon: 48 11 78 81

E-post: gunhild@fo-nordland.no

 

Gunhild