KARTLEGGING: FO ber myndighetene få en oversikt over hvilke elever som ikke får et tilbud i dag
KARTLEGGING: FO ber myndighetene få en oversikt over hvilke elever som ikke får et tilbud i dag

– Da skolene stengte for å begrense koronasmitte var vi tydelige på at det var viktig å sikre  sårbare barn. Nå har vi snart hatt fire uker med debattinnlegg, sjokkoverskrifter og en tydelig problembeskrivelse, nå er det på tide med handling, sier FO-leder Mimmi Kvisvik. 

LES MER: FOs innspill til gjenåpning av barnehager og skoler (PDF, 121KB)

FO mener opplæringsloven brytes ved at barn med særskilte behov som i dag ikke får opplæringen de har krav på. 

– I tillegg til barnevernets barn må vi ha en bredere definisjon av hvem som har særskilte omsorgsbehov. Vi er opptatt av barn med ulike funksjonsnedsettelser. Nå er der mange elever med behov for spesialundervisning som får ingen eller lite tilpasset opplæring. For disse brytes opplæringsloven hver eneste dag skolen er stengt, sier Kvisvik. 

Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skoler og barnehager gjør unntak for barn og unge med særskilte opplærings- og omsorgsbehov, i tillegg til barn av ansatte med samfunnskritiske oppgaver. FO peker på at begrepet særskilte behov tolkes ulikt fra skole til skole og i større grad må inkludere dem som ikke kan nås med digitale virkemidler. 

Myndighetene må kartlegge hvilke barn som ikke får undervisning i dag

Myndighetene har ingen kontroll 

Denne uken kom nyheten om at ingen har oversikt over hvor mange barn som går på skole. Derfor mener FO at Kunnskapsdepartementet må lage nasjonale retningslinjer for hvilke barn som skal få et tilbud dersom barnehagene og skolene fortsetter å være stengt på grunn av koronautbruddet.  

– I likhet med meg er mange i FO svært bekymret for at barn med særskilte behov ikke fanges opp og får tilbud om barnehage og skole. Vi kan ikke ha en situasjon hvor myndigheten hverken har oversikt eller kontroll. Dersom skolene og barnehagene skal være stengt etter påske trenger vi nasjonale retningslinjer for hvem som skal få et tilbud, sier hun.  

Viser til barneombudet 

Fellesorganisasjonen støtter seg til Barneombudets presisering. I et høringssvar definerer ombudet bredt hvem som har dette behovet. Barn med tiltak fra barnevernet eller som barnevernet er bekymret for, barn med funksjonsnedsettelse og behov for særskilt tilrettelegging eller barn med omsorgsbehov knyttet til mobbing, familiesituasjon eller helseutfordringer skal få komme på skolen eller barnehagen som normalt, mener ombudet.  

LES OGSÅ: Barneombudets svar på høring om forslag til midlertidige forskrifter med hjemmel i koronaloven (PDF, 667KB)

– Vi mener ikke nødvendigvis at skolene skal åpne igjen, men ønsker at alle som har behov for det skal få komme tilbake. Det er stor variasjon på oppfølgingen nå som undervisningen skjer digitalt. Vi hører om elever som enda ikke har logget seg på den digitale skolehverdagen og om elever med funksjonsnedsettelser som ikke har fått undervisning. Det er svært alvorlig, sier Kvisvik.