Hvordan går du fram for å få bistand i arbeidsforholdet fra FO?  

Ta kontakt med den FO-tillitsvalgte på din arbeidsplass. Dersom du av ulike grunner ikke kan gå via din lokale tillitsvalgte, kan du ta direkte kontakt med FOs fylkesavdeling. Ved behov for juridisk bistand fra LO-advokatene, må saken fremmes av fylkesavdelingen til forbundskontoret.     

Hva dekker juridisk bistand fra FO?

Ordningen dekker saker som har med arbeidsforholdet å gjøre. Rettshjelpsordningen er en av FOs viktigste medlemsfordeler og er inkludert i medlemskapet. Ordningen sikrer deg bistand fra lokale tillitsvalgte, FOs fylkesavdeling/forbundskontor, og LO-advokatene dersom du har behov for dette.

Hva lurer du på?