I lønnsoppgjør kommer lokale lønnsforhandlinger i tillegg til sentrale forhandlinger. I de sentrale forhandlingene blir partene enige om en pott som skal fordeles lokalt på hver enkelt arbeidsplass. Dette kan variere fra år til år og fra arbeidsplass til arbeidsplass, avhengig av hvilken tariffavtale du har.

For å få høyere lønn i lokale forhandlinger, må du levere kravskjema. Ett eksempel på kravskjema finner du her. (PDF, 80KB) Ofte vil man ha forskjellige, lokale varianter av kravskjema som tillitsvalgte sender ut. Hvordan kravskjemaet ser ut er vanligvis avhengig av hvem som er arbeidsgiveren din.

Har du spørsmål om lokale forhandlinger, kravskjema eller hvordan du skal gå fram, kan du kontakte din tillitsvalgt eller fylkesavdeling.

LES MER: Alt om lønnsoppgjøret
FÅ SVAR: Her finner du spørsmål og svar om lønn og tariff