I lønnsoppgjørene kan det gjennomføres lokale forhandlinger i tillegg til de sentrale. I de sentrale forhandlingene blir partene enige om en pott, som skal fordeles lokalt på hver enkelt arbeidsplass. Hvordan dette gjennomføres kan variere fra år til år, og fra arbeidsplass til arbeidsplass, avhengig av hvilken tariffavtale du er omfattet av.

Lurer du på hva som gjelder for deg i år? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller FO-avdelingen din.

I enkelte tariffområder må du selv levere et kravskjema for å få høyere lønn i lokale forhandlinger. Dette kan variere fra arbeidsplass til arbeidsplass. Ofte vil man ha forskjellige, lokale varianter av kravskjema som tillitsvalgte sender ut. Hvordan kravskjemaet ser ut, er vanligvis avhengig av hvem som er arbeidsgiveren din.

Eksempel på kravskjema (PDF, 80KB)

Har du spørsmål om lokale forhandlinger, kravskjema eller hvordan du skal gå fram, bør du kontakte din tillitsvalgt eller fylkesavdeling.

LES MER: Alt om årets lønnsoppgjøret
FÅ SVAR: Her finner du spørsmål og svar om lønn og tariff