Compendia omhandler kun gjeldende lovverk. Spørsmål som angår tariffavtaler retter du til din tillitsvalgte eller til din fylkesavdeling.

For å benytte Compendia må du være logget inn på medlemssidene.

Klikk her for å logge på Compendia

For ansatte i staten gjelder litt andre regler. Jobber du i staten kan du logge på Compendia Stat:

Klikk her for å logge på compendia stat