Nå trenger vi helse- og sosialarbeiderne mer enn før


Nå trenger samfunnet helse- og sosialfaglig kompetanse. 

Barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere jobber i helse-, omsorg- og sosialtjenestens  frontlinje. Kommunene etterlyser personer med relevant kompetanse på sine hjemmesider. Derfor oppfordrer FO sine medlemmer om å melde seg til tjeneste. 

– Vi står i en dramatisk situasjon. Alle må bidra i den store nasjonale dugnaden. Her kan våre medlemmer med helse- og sosialfaglig kompetanse bidra. Derfor oppfordrer vi alle som har mulighet om å melde seg til kommunen de bor i, sier FO-leder Mimmi Kvisvik. 

FO oppfordrer alle medlemmer med helse- og sosialfaglig kompetanse til å melde seg 

Kommunene i Norge trenger kompetanse for å håndtere koronaviruset, men hvilken kompetanse de trenger varierer. Derfor oppfordrer FO sine medlemmer til å sjekke kommunenes egne nettsider.  

– Våre medlemmer bidrar allerede til å forebygge og bekjempe smitte, beskytte risikogruppene og bidra til god behandling av dem som er smittet. Behovet er forskjellig fra kommune til kommune, men det er ingen tvil om at vi kan bidra, sier Kvisvik.  

LES OGSÅ: Vernepleiere sto ikke på lista da Helse Bergen søkte om ekstra helsepersonell. Nå beklager de 

Vernepleierne er autorisert helsepersonell og bidrar allerede i beredskapstroppen på sykehjem, i hjemmebaserte tjenester og på sykehus.  Og ikke minst til å trygge psykisk utviklingshemmede som er spesielt utsatt. Sosionomene og velferdsviterne står i første rekke hos NAV som nå opplever et enormt trykk fra flere dagpengesøkere, som må sikres en inntekt etter bortfall av arbeid. Barnevernspedagoger og sosionomer og andre ansatte i barnevernet ble forrige uke definert som kritisk personell av Regjeringen etter dialog med FO. 

– FOs medlemmer med helsefaglig kompetanse kan bidra til større kapasitet i helsevesenet framover. Derfor oppfordrer vi dem til å melde seg til tjeneste. Nå ser vi også at Bufdir ber dem med sosialfaglig kompetanse melde seg. Det gjelder også studenter fra profesjonsutdanningene. Det jobbes nå med å sikre kompetent personell i frontlinjen i NAV i disse krisetider, forteller Kvisvik.  

I krisetid er det behov for FO-profesjonene

Rett kompetanse på rett sted 
– Våre medlemmer jobber med sårbare grupper og mennesker som er ekstra utsatt i krisetider. Dette kan være mennesker med utviklingshemming som ikke takler endringer i hverdagen, mennesker som lever i rus og med psykiske helseutfordringer eller barn, unge  og foreldre  som trenger bistand for å komme igjennom krevende hverdager. Det er de som blir hardest rammet nå, det er de vi skal konsentrere oss om å hjelpe, avslutter forbundslederen. 

LES MER: FOs anbefalinger til helsemyndighetene 

Lurer på hvordan du melder deg? Besøk din kommunes hjemmesider 

Tusen takk for den jobben du gjør 

SE OGSÅ: fo.no/korona