Takk

Kjære medlemmer og tillitsvalgte,

Vi går nå inn i den mest spesielle påsken siden krigen. Koronaviruset har satt verden på hodet og stiller oss alle på prøver vi ikke var forberedt på. De siste ukene har vi i FO jobbet døgnet rundt fra våre hjemmekontor. Vi har stått på for å bidra til at helse- sosial- og omsorgstjenestene er best mulig rustet til å møte en krevende situasjon. Vi har også jobbet for at hver enkelt av skal ha trygge lønns- og arbeidsvilkår, og et trygt sikkerhetsnett hvis du skulle bli stående uten arbeid.

Aldri før har jeg vært så stolt av våre medlemmer og tillitsvalgte som nå. Dere står opp for trygghet i krisetid. I barnevernet, i Nav, i helseforetakene, i tjenestene til utviklingshemmede, i rus og psykisk helse, i kriminalomsorgen, i skole, barnehage og høyere utdanning sørger dere for at veldig mange mennesker i landet vårt får hjelpen de trenger. Det er nå velferdssamfunnet blir testet. Det er nå vi virkelig viser hva helse- og sosialfaglig arbeid betyr. Tusen takk for den jobben dere gjør.

Samtidig vet jeg godt at dette er ekstra krevende tider. Mange sårbare barn lider nå i stillhet fordi de er nødt til å være hjemme fra skole og barnehage (Vi jobber for at flere barn skal få et trygt skole- eller barnehagetilbud i påsken). Mange funksjonshemmede barn og unge får ikke undervisning fordi nettundervisningen ikke er tilpasset dem. Våre medlemmer i Nav står i etatens mest krevende tid og må håndtere flere hundre tusen søknader om økonomisk bistand. I tjenestene til utviklingshemmede og rus og psykisk helse, møter dere ekstra utfordringer knyttet brukernes forståelse av situasjonen, reduserte tilbud og smittevern. Dere som jobber i kriminalomsorgen og med flyktninger ser også hvor hardt viruset rammer sårbare grupper. Dere som er tillitsvalgte og ledere har et ekstra stort og tyngende ansvar nå.

Til dere vil jeg si: Vi ser dere. Vi ser den jobben dere gjør. Vi ser den jobben du gjør. Det er derfor jeg aldri har vært stoltere enn nå av å lede landets største forbund for helse- og sosialarbeidere. Dere står i velferdsstatens frontlinje. Dere står opp for trygghet i krisetid.

Uttrykket velferdsstatens frontlinje har dessverre aldri passet bedre enn nå. Dette er en kamp. En kamp mot et usynlig virus. Du som er medlem i FO gjør nå en formidabel innsats for å ta vare på alle som trenger hjelp eller bistand for å få livene sine til å henge sammen. Jeg håper du mellom slagene tar deg tid til å reflektere over den jobben du gjør. Uten deg vil ikke samfunnet vårt være til å kjenne igjen når pandemien omsider trekker seg tilbake.  

Kjære barnevernspedagog, sosionom, vernepleier og velferdsviter. Tusen takk for den jobben du gjør. Det går ikke uten deg!

Varm og takknemlig påskehilsen fra

Mimmi signatur

Mimmi Kvisvik
Forbundsleder i FO

LES OGSÅ: IFSW Europe salutes social workers

Mimmi takk